film_video_15_god_01

 

Odsjek za film i video nudi obrazovanje na području filma i novih medija. Studenti sa završenim preddiplomskim studijem stječu kompetencije autorskog umjetničkog izražavanja na području filma i novih medija, kao i kompetencije za rad u audiovizualnoj industriji. Prvostupnik/ca – filma i videa (Baccalaureus/Baccalaurea, BA) stječe osnovna teoretska i praktična znanja iz područja videa, filma te digitalnih medija. Diplome magistra/magistre filma, medijske umjetnosti i animacije osiguravaju visoko stručne profile osposobljene za potpuno samostalnu djelatnost u medijima pokretne slike kao što su filmska umjetnost, animirani film ili medijska umjetnost. Mogućnosti zapošljavanja su u audiovizualnoj industriji i kulturi kao što su RTV centri, producentske kuće, filmski i video studiji, muzejsko-galerijske ustanove, ali i kao samostalni djelatnici ili umjetnici. Studenti Odsjeka za film i video prikazuju radove na filmskim festivalima, izložbama, te u različitim galerijski artikuliranim prezentacijama u Republici Hrvatskoj, ali i po cjelom svijetu. Dobitici su mnogih međunarodnih i nacionalnih nagrada.

Revija UMAS

Performans i video umjetnost

Video i medijske instalacije