SLUŽBE I UREDI

Tajništvo, Zagrebačka 3

021 360 182
Tajnica Akademije
Marina Matas Gotovac, dipl. iur.
mmatas@umas.hr

Zamjena Tajnice Akademije do povratka odsutne djelatnice
Mirela Mužinić, mag. iur.
mmuzinic1@umas.hr

Ured Dekana, Zagrebačka 3

021 360 178
Tajnica Dekana
Gorana Sivić Rušinović, dipl. oec.
dekanat@umas.hr 
099 49 44 110

Studentska referada, Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18

021 348 623
referada@umas.hr 
Referada

Voditeljica Studentske referade
Karmen Tomičić, dipl.iur.
ktomicic@umas.hr 
099 529 4521

stručna suradnica u studenskoj referadi
koordinatorica za Nacionalni informacijski sustav prijava
na visoka učilišta pri Umjetničkoj akademiji u Splitu
Branka Lazarević, dipl.oec.
branka.lazarevic@umas.hr 

ISVU, Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18

Voditeljica ureda za ISVU
Dalida Cikatić, ing.el.
dalida@umas.hr 
099 2600 328
tel/fax 021 345 046

Informatička služba, Zagrebačka 3

021 360 183
Informatička služba

Voditeljica informatičke službe
Silvia Boban, dipl.ing.
silvia@umas.hr 
091 2600 326

Računovodstvo, Zagrebačka 3

Voditeljica Financijsko računovodstvene službe
Jadranka Tokić, dipl.oec.
jtokic@umas.hr 
099 2600 329
021 360 181

Tina Šuta, dipl.oec.
tsuta@umas.hr 
021 347 317

Maja Šupraha, dipl.oec.
msupraha@umas.hr
021 347 317

Knjižnica, Visoka, Vrančićeva 17

021 455 011
bibl@umas.hr 
Knjižnica

Voditeljica knjižnice
Žana Siminiati, prof. lik. kulture, viša knjižničarka
zana@umas.hr 
091 2600 318

Maja Džaja Krile, prof. lik. kulture, mag. bibl.
majadzk@gmail.com 
099 355 6177

 

Nabava, Zagrebačka 3

021 360 180
nabava@umas.hr 

Voditelj službe za nabavu
Ivan Žitko, dipl.oec.
091 2600 320

Kućni majstor

Tomislav Bezić
099 382 98 46

Spremačice

Tvrđava Gripe, Glagoljaška bb – 021 348 622
Zrinka Čaić

Glazbeni odjel, Visoka, Vrančićeva 19 – 021 453 130
Danijela Ružić
Ana Šupić

Likovni odjel, Visoka, Vrančićeva 17  – 021 466 686
Anita Crnogorac
Božena Glibota

Zagrebačka 3 – 021 360 179
Vedrana Jukić

Grad, Hrvojeva 8
Marina Polić

Hercegovačka 65 - 021 507 006
Ivana Žuvić