Vanjska prosudba sustava osiguranja kvalitete

O reakreditaciji

Reakreditacija visokih učilišta je obavezan postupak vanjskog vrednovanja kvalitete svih visokih učilišta koji se provodi u petogodišnjim ciklusima.

Cilj je postupka reakreditacije provjeriti ispunjava li visoko učilište potrebne uvjete (akademski prag) i vrednovati i ocijeniti kvalitetu visokog učilišta prema definiranim standardima kvalitete te preporučiti daljnja unaprjeđenja.

Svrha je postupka reakreditacije potaknuti daljnji razvoj kvalitete u glavnim aspektima rada visokog učilišta te osigurati da studenti studiraju na visokim učilištima/studijskim programima koji ispunjavaju potrebne uvjete.

Više informacija o postupku reakreditacije dostupno je na mrežnim stranicama Agencije za znanost i visoko obrazovanje: poveznica

Standardi za vrednovanje kvalitete sveučilišta i sastavnica sveučilišta u postupku reakreditacije visokih učilišta

Postupak reakreditacije

 

Reakreditacija Umjetničke akademije u Splitu

Prvi ciklus reakreditacije, 2014.–2015.

Umjetnička akademija u Splitu – Samoanaliza (13. rujna 2013.)

Arts Academy in Split – Self-evaluation (September 13, 2013)

Izvješće Stručnog povjerenstva o reakreditaciji Umjetničke akademije u Splitu (srpanj 2015.)

Umjetnička akademija u Splitu – Očitovanje na Izvješće Stručnog povjerenstva o reakreditaciji Umjetničke akademije u Splitu (20. listopada 2015.)

Agencija za znanost i visoko obrazovanje – Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Umjetničke akademije u Splitu (21. prosinca 2015.)

 

Drugi ciklus reakreditacije, 2021.–2022.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje – Plan reakreditacije visokih učilišta u 2022. godini (30. lipnja 2021.)

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva u postupku reakreditacije 2022

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za postupak reakreditacije 2022

REAKREDITACIJA 2022 - u tijeku

 

 

Loading...