O odsjeku

Slikarski odsjek Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu osnovan je 1997. godine. Osnivač studija Slikarstva i njegov prvi pročelnik bio je profesor emeritus Gorki Žuvela.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Tijekom četvrt stoljeća od osnutka Umjetničke akademije u Splitu polazišta u programu nastave Odsjeka slikarstva bila su temeljena na dva komplementarna fokusa. S jedne se strane radilo o tome da se studentima omogući uvid u tradicionalne discipline umjetničkog akademskog obrazovanja koje u području slikarstva – osim osnova slikovnosti (npr. tehnologija i teorije boja), te klasičnih žanrovskih određenja – podrazumijeva i nekolicinu vještina koje su temelj svakog likovnog i vizualnog izričaja (npr. crtež – i kao akt i kao prostorni dispozitivi/proporcije koji su ključni i u obrazovanju kipara i arhitekata). S druge strane, navedenom tradicionalnom polazištu u samim počecima pridružuje se i simultano upoznavanje studenata s pristupima koji ih upućuju u tehnike i tehnologije primjerene suvremenosti vizualnog oblikovanja, pri čemu se u obzir jednako uzimaju moduli/oblikovanja pisma kao i većina reproduktivnih tehnika – od grafike do fotografije, videa i elektroničke slike, ali i stripa.

Na taj se način – uz savladavanje vještina tradicionalnih medija i utvrđivanje limita njihovih konvencija – potiče proširenje/prekoračenje njihovih granica kako bi se studenti paralelno pripremali za onaj ciljni stupanj koji znači umjetničko razmišljanje izvan okvira medija slikarstva, ali i bilo kojeg drugog ograničavanja koja bi se odnosila, bilo na tradiciju podjele medija unutar samog diskursa umjetnosti, bilo na stroga razgraničenja umjetnosti od životne stvarnosti odnosno stroga distanciranja od popularnih izričaja u suvremenoj kulturi uopće. To naravno ne podrazumijeva utopijsku dimenziju historijskih avangardi, želju za “stapanjem umjetnosti i života”, postmodernističko relativiziranje svih ustanovljenih vrijednosti već naprotiv! Kroz poticanje interdisciplinarnosti i remedijalizaciji unutar medija slikarstva teži se novom, preciznijem/suptilnijem i današnjici primjerenijem diferenciranju kako slikarstva kao medija tako i umjetnosti uopće, čime se uspostavljaju nova načela njene razlikovnosti i od opće kulture i od životne zbilje u cjelini.

DIPLOMSKI STUDIJ

Ova polazišta koja se s jedne strane oslanjaju na tradiciju konvencionalnih medija, a s druge podupiru njihova proširenja u smislu slobode izričaja i morfologija koje slijede kulturu suvremene tehnologije i oblike virtualne zbilje – verificiramo u recentoj umjetnosti kao i u mediju slikarstva u smislu interdisciplinarne i intermedijalne prakse/eksperimentiranja (poznatih u vidovima objekata, instalacija, performansa, akcija). U suštini takav program nastoji poticati najindividualnije moguće prakse vizualnog izražavanja koje podrazumijevamo pod sintagmom umjetničke slobode.

Opisani okvir praktične nastave na Odsjeku slikarstva prate teorijski kolegiji koji studentima pružaju uvid u povijest umjetnosti i opće kulture, ali su uvedeni i kolegiji koji su fokusirani na nove teorijske paradigme i filozofiju umjetnosti. Ta je činjenica utoliko važnija pošto ukazuje na poveznice prakse i teorije u širini programa Odsjeka slikarstva odnosno na osviješteni pristup pitanju razlikovanja pojma medija uopće, pa tako i slikarstva od općeg pojma vizualnosti kojem je imanentno brizantno razrješavanje pitanja o pojmu slike i slikovnosti u ¨svijetu slika¨ u kojem tehnologija i virtualni mediji sve više preuzimaju značenje nove zbilje u smislu tehnosfere (Ž.Paić). U cjelini ovaj program Odsjeka slikarstva ne intendira odgovarati na pitanje što to slika sada jest nego pruža uvide u ono što bi ona mogla biti iz očišta proširenog pojma medija slikarstva s polazištima koji studente upoznaju s njegovom tradicijom i konvencijama. Širenje granica ovog medija pritom ne znači njegovo utapanje u zbilju tehnosfere nego nastojanje na diferenciranju sfera, i bivših i nadolazećih, te ukazivanju na potencijale novodefiniranja strategija pri formuliranju statusa umjetničkog djela i pozicije umjetnika/umjetnice u doba obrata prema vizualnosti/slikovnosti.

AKTIVNOSTI ODSJEKA

Odsjek ima iskustvo organiziranja studentskih razmjena na europskoj razini te institucionalno potpisane ugovore o suradnji (Academy of Fine Arts — Uniarts, Helsinki / Finska; Department of Philosophy and Arts, University of Québec at Trois-Rivières / Canada; Hochschule für Bildende Künste Braunschweig / Njemačka; FH Aachen – University of Applied Sciences / Njemačka; Fachhochschule Köln / Njemačka; Artesis University College / Belgium; Muthesius Kunsthochschule Kiel / Njemačka).

Slikarski odsjek organizirao je i realizirao nacionalne i međunarodne suradnje na projektima studentskih radionica i izložbi u zemlji i inozemstvu (Academy of Fine Arts — Uniarts, Helsinki / Finska; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu; Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu; Akademija primijenenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci; Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku; École supérieure des beaux-arts de Toulouse / Francuska; Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda Mexico City / Meksiko; Graduate school of fine arts of Algiers, Alžir).

Brojni kolaborativni projekti kao i godišnja produkcija studentskih radova, samostalni studentski projekti te diplomski radovi redovito se predstavljaju javnosti putem izložbi u renomiranim prostorima i institucijama u zemlji (Galerija umjetnina u Splitu, Multimedijalni kulturni centar u Splitu, Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata u Splitu, Muzej grada Splita, Stara gradska vijećnica u Splitu, Galerija Studentskog centra u Zagrebu, Francuski paviljon u Zagrebu, Dom HDLU u Zagrebu, Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda, Sveučilišna galerije u Splitu, Galerija Knifer u Osijeku, Galerija Kortil u Rijeci, Vila Oršić u Varaždinu, Galerija Academia Moderna u Zagrebu…).

Studij je otvoren pokretljivosti studenata u skladu s načelima Bolonjskog procesa.

Nastavno osoblje:

 • prof. art. (T) Viktor Popović
 • prof. art. Ivan Kolovrat
 • izv. prof. art. Vedran Perkov
 • izv. prof. dr. sc. Blaženka Perica
 • doc. art. Neli Ružić
 • doc. art. Sonja Gašperov
 • asistent Božo Kesić

Nastavnici sa drugih odsjeka:

 • prof. art. Edvin Dragičević
 • prof. art. Loren Živković Kuljiš
 • doc. dr. sc. Daniela Matetić Poljak
 • v. pred. dr. sc. Doroti Brajnov Botić
 • v. pred. dr. sc. Barabara Gaj
 • v. pred. dr. sc. Ita Praničević Borovac

Suradnici:

 • izv. prof. art. Kristina Restović
 • izv. prof. art. Marin Gozze
 • pred. Edi Matulić
 • pred. Ivana Resić-Šore
 • pred. Vesna Režić
 • asist. Anita Miloš Tomaić
 • asist. Josip Šurlin
 • asist. Marieta Vulić

Studijski programi

Preddiplomski studij

 • Trajanje: 6 semestara, 180 ECTS
 • Uvjeti za upis: položena državna matura (razina B) i položen prijamni ispit
 • Stečeni naziv: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus) slikarstva
Prvostupnik/ca – slikarstva sa završenim preddiplomskim studijem Slikarstva osposobljen/a je za samostalnu izlagačku djelatnost, rad na stručnoj suradnji u muzejima i galerijama, sudjelovanje u vidu stručnog suradnika/ce u srodnim umjetničkim područjima.

Po završetku preddiplomskog studija slikarstva studenti/ice mogu nastaviti studirati uz položeni ispit razredbenog postupka na Diplomskom studiju slikarstva u trajanju od dvije godine ili mogu uz iste uvjete upisati i neki srodni diplomski studij.

 

Diplomski studij

 • Trajanje: 4 semestara, 120 ECTS
 • Uvjeti za upis: završen preddiplomski studij u trajanju od 6 semestara
 • Stečeni naziv: Magistar/magistra slikarstva

Pravo upisa imaju svi prvostupnici/ce Umjetničke akademije u Splitu ili srodnih studija u RH i EU uz položen razredbeni ispit.

Kandidati/tkinje primljeni na studij dužni su u prvom i drugom semestru studija položiti kolegije onog profila za koje ECTS koordinator zaključi da su u prethodnom školovanju bili najmanje zastupljeni.

Magistar/magistra slikarstva sa završenim diplomskim studijem Slikarstva osposobljen/a je kao autor/ica izlagačke djelatnosti, suradnik/ca u interdisciplinarnim istraživanjima, kao samostalni autor/ica na području slikarstva i medijske umjetnosti, te kao autor/ica i/ili stručni/a suradnik/ca na projektima u srodnim umjetničkim područjima.

Loading...