O odsjeku

Odsjek podržava studijske programe Gudačkih instrumenata s tri modula (violina, viola i violončelo) i Gitare na preddiplomskim i diplomskim razinama. Iako načelno orijentirani na solističku izvedbenu izvrsnost instrumentalne reprodukcije, koju osiguravaju vrsni nastavnici odsjeka, izvedba navedenih studijskih programa usklađena je i s praktičnim zahtjevima koncertne prakse i brojnim mogućnostima skupnog muziciranja, kao i pedagoškim potrebama glazbenih škola. Odsjek ostvaruje i značajnu suradnju s orkestrom Hrvatskog narodnog kazališta i komornim orkestrom Splitski virtuozi te je jezgra nastajanja i obnavljanja komornih ansambala u Splitu i južnom dijelu Hrvatske. Erasmus suradnja je uspostavljena i u dolaznom i u odlaznom smislu, a studenti odsjeka redovito osvajaju najviše nagrade na državnim i međunarodnim glazbenim natjecanjima.

Odsjek je jedan od organizatora godišnje manifestacije Dani J.S.Bacha, s nizom koncerata i predavanja vezanih uz glazbu baroknog razdoblja.

Nastavno osoblje:

 • prof. art. Wladimir Kossjanenko, prof. art. Maroje Brčić, izv. prof. art. Evgenia Epshtein, izv. prof. art. Loris Grubišić, doc. art. Vid Veljak, asistent Luka Lovreković
 • prof. dr. sc. Ivana Tomić-Ferić, prof. dr. sc. Davorka Radica, prof. art. Hari Zlodre, izv. prof. dr. sc. Vito Balić, doc. dr. sc. Jelica Valjalo Kaporelo, v. pred. dr. sc. Danijela Matetić-Poljak.

Suradnici:

 • izv. prof. art. Pavel Kandrusevich, izv. prof. dr. sc. Ines Blažević, doc. dr. sc. Nikola Marangunić, doc. art. Valter Lovričević, Hillary Karuza, pred., Jelena Vuković, korep., Katarina Akrap - Ćulum, pred., pred., Katarina Perišić-Lelić, pred.

Studijski programi

Gudački instrumenti: violina, viola, violončelo

Preddiplomski studij

 • Trajanje: 8 semestara, 240 ECTS
 • Uvjeti za upis: položena državna matura (razina B) i položene dodatne provjere
 • Stečeni naziv: Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus) muzike

Diplomski studij

 • Trajanje: 2 semestra, 60 ECTS
 • Uvjeti za upis: završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara
 • Stečeni naziv: Magistar/magistra muzike

Gitara

Preddiplomski studij

 • Trajanje: 8 semestara, 240 ECTS
 • Uvjeti za upis: položena državna matura (razina B) i položene dodatne provjere
 • Stečeni naziv: Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus) muzike

Diplomski studij

 • Trajanje: 2 semestra, 60 ECTS
 • Uvjeti za upis: završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara
 • Stečeni naziv: Magistar/magistra muzike

 

 

 

Loading...