Search

Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti internetskih stranica

Umjetnička akademija u Splitu nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu www.umas.unist.hr

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Umjetnička akademija u Splitu provela je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdila da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz sljedećih razloga:

 • Ne postoji mogućnost uključivanja opcije za automatsko ispravljanje grešaka pri unosu teksta.
 • Ne postoji opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom.
 • Krajnjem korisniku nije omogućen odabir vrste fonta korištenog za prikaz sadržaja.
 • Slike, grafovi i dijagrami ne sadrže <alt> atribut.
 • Slike grafovi i dijagrami ne sadrže kratki tekstualni opis.
 • Opis funkcija slike nema prednost pred opisom njenog sadržaja.
 • Pojedine poveznice nisu deskriptivne i ne pružaju informaciju o sadržaju na koji vode.
 • Pojedine datoteke (.pdf, .xls, .doc i slično) nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana
 • Video zapisi ne sadrže podnaslove.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava sastavljena je 19. rujna 2020. godine temeljem samoprocjene koju je provela Umjetnička akademija u Splitu.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Umjetničkoj akademija u Splitu možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službenici za informiranje Umjetničke akademije u Splitu Marini Matas – Gotovac, dipl. iur.

 • telefonom na broj: +385 21 360 - 182
 • fax-om na broj: +385 21 344 - 043,
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: mmatas@umas.hr
 • poštom na adresu: Zagrebačka 3, 21000 Split.

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.
Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Kontakt :
Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19
10000 Zagreb
Tel: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
E-mail: ppi@pristupinfo.hr 
www.pristupinfo.hr