STRUČNO PEDAGOŠKA PRAKSA

Studenti koji su u okviru pojedinih kolegija dužni odraditi stručno-pedagošku praksu u osnovnoj i/ili srednjoj školi dostavljaju ravnatelju škole na ovjeru obrazac kojeg preuzimaju u Studentskoj referadi u vrijeme rada referade sa studentima.

Radno vrijeme za studente:
pon, ut, sri, čet, pet: 10.00-12.00
pon, sri: 16.00-18.00

Obrazac se preuzima uz prethodni dogovor na e-mail: referada@umas.hr ili na telefon 021 348 623.

Po obavljenoj praksi studenti vraćaju ovjereni obrazac u Studentsku referadu u vrijeme rada referade sa studentima.

Studentima koji ne dostave obrazac na uvid, Studentska referada neće moći izdati potvrdu o obavljenoj praksi.