Umjetnička akademija u Splitu trudi se pružiti podršku svim studentima, a posebno želi biti pristupačna studentima koji se susreću s određenim poteškoćama tijekom studiranja.

 

Podzastupljene i ranjive skupine u visokom obrazovanju u Hrvatskoj

Podzastupljene skupine studenata:

 • studenti/ce čiji roditelji imaju nižu razinu obrazovanja,
 • studentice u tehničkom području i studenti u humanističkom području,
 • stariji studenti/ce,
 • studenti/ce s djecom,
 • studenti/ce pripadnici romske manjine.

Ranjive skupine studenata:

 • stariji studenti/ce,
 • studenti/ce s invaliditetom,
 • studenti/ce s djecom,
 • studenti/ce pripadnici romske manjine,
 • studenti/ce iz obitelji nižeg ekonomskog statusa,
 • studenti/ceiz strukovnih srednjih škola,
 • studenti/ce koji rade uz studij u znatnom opterećenju,
 • studenti/ce koji putuju na studij,
 • pripadnici/ce LGBT orijentacije,
 • studenti/ce iz alternativne skrbi,
 • studenti/ce beskućnici,
 • studenti/ce iz ruralnih područja, manjih mjesta i otoka
 • izbjeglice i tražitelji azila.

Više informacija:

 • Podzastupljene i ranjive skupine u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj
 • Nacionalni plan za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Hrvatskoj

 

Podrška podzastupljenim i ranjivim skupinama studenata na Sveučilištu u Splitu

Ured za studente s invaliditetom

Na Sveučilištu u Splitu djeluje Ured za studente s invaliditetom  čija je uloga pomagati studentima u lakšem prevladavanju akademskih barijera koje proizlaze iz njihova invaliditeta kako bi im se osiguralo uspješno i kvalitetno studiranje. Ured je namijenjen svim studentima koji zbog bolesti, oštećenja ili poremećaja, bez obzira na rješenje o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja, imaju stalne, povremene ili privremene teškoće u realizaciji svakodnevnih akademskih aktivnosti. Uz administrativnu, savjetodavnu i informativnu pomoć, kroz organizaciju različitih događaja Ured potiče njihov aktivizam i uključenost u studentske izvannastavne aktivnosti.

Voditelj Ureda za studente s invaliditetom: Ivan Bogdanović

Rad sa strankama: pon. – pet. od 9 do 13.30 ili po dogovoru s voditeljem Ureda

Adresa e-pošte: ivan.bogdanovic@unist.hr

Telefonski broj: +385 91 928 3752

Sveučilište u Splitu usvojilo je i Pravilnik o studiranju studenata s invaliditetom.

Dodatna financijska potpora za Erasmus mobilnost

Studenti koji pripadaju skupini podzastupljenih ili ranjivih studenata mogu, prilikom prijave na natječaj za Erasmus mobilnost, zatražiti dodatna sredstva. Upute će naći na mrežnim stranicama Sveučilišta u Splitu, među dokumentima vezanim za natječaj za Erasmus mobilnost na koji se prijavljuju. (Napominjemo da natječaj za Erasmus mobilnost raspisuje Sveučilište, ne Akademija.)

 

Podrška podzastupljenim i ranjivim skupinama studenata na Umjetničkoj akademiji u Splitu

Pravni akti

Osnovna pitanja vezana za studente iz ranjivih i podzastupljenih skupina, stjecanje statusa studenta iz ranjivih i podzastupljenih skupina te mogućnosti, uvjete i način studiranja studenata iz ranjivih i podzastupljenih skupina na Umjetničkoj akademiji u Splitu uređena su Pravilnikom o studiranju studenata ranjivih i podzastupljenih skupina na Umjetničkoj akademiji u Splitu.

Povjerenik za rad sa studentima s invaliditetom

Povjerenik za rad sa studentima s invaliditetom pri Umjetničkoj akademiji u Splitu poveznica je između studenata s invaliditetom te nastavnika i administrativnoga osoblja na Akademiji. Povjerenik je ujedno i kontakt-osoba na Akademiji kojoj se studenti mogu obratiti radi ostvarivanja svojih prava vezanih za prilagodbu nastave i ispita te ostalih pitanja vezanih za prava studenata s invaliditetom.

Povjerenica za rad sa studentima s invaliditetom i studentima iz podzastupljenih i ranjivih skupina pri Umjetničkoj akademiji u Splitu: doc. dr. sc. Jelica Valjalo-Kaporelo

Adresa e-pošte: jelicavaljalo@gmail.com

Odluka o izboru povjerenice za rad sa studentima s invaliditetom

Odluka o izboru povjerenice za ranjive skupine studenata

Loading...