UPRAVA

Zagrebačka 3
p.p. 545
21000 Split
021 360 179
021 360 178
office@umas.hr 

Dekanica

Miona_Milisa

dr. sc. izv. prof. art. Miona Miliša
dekanica@umas.hr

 

Tajnica Akademije

Marina Matas Gotovac, dipl. iur.
mmatas@umas.hr

Tajnica dekanice

Gorana Sivić Rušinović, dipl. oec.
tel: 021 360 178
099 49 44 110
dekanat@umas.hr 

­

Prodekani

Maroje_Brcic

Prodekan za nastavu Odjela za glazbenu umjetnost
prof. art. Maroje Brčić
maroje.brcic@umas.hr
091 20 53 522

 

Filip_Rogosic

Prodekan za nastavu Odjela za likovnu umjetnost
doc. art. Filip Rogošić
likovni.odjel@umas.hr

 

Sinisa_Bizjak

Prodekan za kvalitetu i razvoj
izv. prof. art. Siniša Bizjak
bizjak@umas.hr
091 54 06 104

 

Marko_Zupan

Prodekan za međunarodnu suradnju
doc. art. Marko Zupan
international@umas.hr

 

 

Viktor_Popović

Prodekan za umjetnost i znanost
prof. art. (T) Viktor Popović
umjetnost.znanost@umas.hr