UPRAVA

Zagrebačka 3
p.p. 545
21000 Split
021 360 179
021 360 178
office@umas.hr 

Dekan

63_Edvin_Dragičević

red. prof. art. Edvin Dragičević
edvin@umas.hr 

­

Tajnica Akademije

Marina Matas Gotovac, dipl. iur.
mmatas@umas.hr

Zamjena Tajnice Akademije do povratka odsutne djelatnice
Mirela Mužinić, mag. iur.
mmuzinic1@umas.hr

Tajnica dekana

Gorana Sivić Rušinović, dipl. oec.
tel: 021 360 178
099 49 44 110
dekanat@umas.hr 

­

Prodekani

46_Vesna_Podrug

Prodekanica za nastavu Odjela za glazbenu umjetnost
izv. prof. art. Vesna Podrug Kossjanenko
mob:  091 2600 314
vesna.podrug@yahoo.com 

64_Slobodan_Tomić

Prodekan za nastavu Odjela za likovnu umjetnost
izv. prof. art. Slobodan Tomić
mob: 091 2600 308
slobodan.tomic@umas.hr 

 

MionaMilisaIMG_0020_1

Prodekanica za umjetnost, znanost, međunarodnu suradnju i ECTS
dr. sc. izv. prof. art. Miona Miliša
mob: 099 320 9444
mmilisa@umas.hr

 

50_Larisa_Aranza

Prodekanica za izgradnju i razvoj
izv. prof. art. Lara Vidaković
mob: 099 2639 356
lara.vidakovic@umas.hr