O odsjeku:

Odsjek glazbene pedagogije, najstariji je odsjek Odjela za glazbenu umjetnost (kontinuirana povijest može se pratiti od 1957. godine). Uz  Odsjek likovne kulture predstavlja jezgru oko koje se formirala Umjetnička akademija u Splitu (1997.). Studijski programi glazbene pedagogije/kulture prate suvremena znanstvena, teorijsko-pedagoška i umjetnička dostignuća na polju glazbene kulture i umjetnosti a usmjereni su na obrazovanje kadra koji će aktivno djelovati na polju šire glazbene kulture i pedagogije. Dosadašnji diplomirani studenti dali su veliki doprinos glazbenoj kulturi, osobito južne Hrvatske, radom u opće-obrazovnim osnovnim i srednjim školama, te doprinosom glazbenom amaterizmu (radu s klapama, amaterskim zborovima, ansamblima) s mnoštvom priznanja na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima. Završeni studenti pokazali su se uspješnima kao glazbeni aranžeri, urednici glazbenih programa, organizatori glazbenih događanja, skladatelji, izvođači u zabavnoj glazbi. Posebno obilježje studijskog programa kojeg odsjek podržava je i naglašen etnomuzikološki diskurs, zahvaljujući znanstvenim interesima jednog dijela nastavnika i tijesnoj povezanosti s tradicijskim glazbenim izvorištima u umjetničkom djelovanju nastavnika i studenata.

S ciljem očuvanja i njegovanja tradicijske glazbene baštine, u akademskoj godini 2023./2024. na Odsjeku za glazbenu pedagogiju i glazbenu kulturu započinje izvođenje novog preddiplomskog sveučilišnog studija Mandolina.

Novi studijski program Mandolina plod je dugogodišnjeg nastojanja da se instrument, koji je tradicijski i povijesno vezan za Dalmaciju te uživa veliku popularnost u okruženju, podigne na višu profesionalnu razinu. Mandolina se uči u glazbenim školama, ali u Hrvatskoj do sada nije bila ponuđena kao studijski program na višim razinama obrazovanja, pa je njegovo pokretanje odgovor Akademije na potrebe sredine. Time Akademija postaje jedina visokoškolska ustanova u Hrvatskoj koja nudi ovaj studijski program.

Nastavno osoblje:

 • prof. (T) dr. sc. Ivana Tomić-Ferić, izv. prof. mr. art. Blaženko Juračić,  doc. art. Ivana Kenk Kalebić, dr. sc. Maja Milošević Carić, postdok., Mirko Jankov, asistent, Anamarija Tadin Pjanić, asistent
 • prof. (T) dr. sc. Mirjana Siriščević, prof. dr. sc. Davorka Radica, prof. art. Hari Zlodre, izv. prof. dr. sc. Vito Balić, izv. prof. art. Ivan Božičević, doc. art. Terezija Kusanović, doc. dr. sc. Daniela Matetić Poljak,  doc. dr. sc. Jelica Valjalo Kaporelo, dr. sc. Ivana Franceschi, viši predavač, dr. sc. Sara Dodig Baučić, postdok., Frane Kuss, viši asistent,  Mladen Grgić, korep.

Suradnici:

 • izv. prof. dr. sc. Ines Blažević, doc. dr. sc. Nikola Marangunić, Ivan Violić, asistent, doc. art. Mate Akrap, Katarina Perišić-Lelić, pred., Bernard Kahle, str. suradnik, Šimun Čarli Botica, str. suradnik, Ivan Đangradović, str. suradnik

Studijski programi

Glazbena pedagogija

Preddiplomski sveučilišni studij

 • Trajanje: 8 semestara, 240 ECTS
 • Uvjeti za upis: položena državna matura (razina B) i položene dodatne provjere
 • Stečeni naziv: Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus) glazbene pedagogije

Uvjeti upisa: završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju i uspješno položene dodatne provjere prema posebnom Pravilniku.

Glazbena kultura

Diplomski sveučilišni studij

 • Trajanje: 2 semestra, 60 ECTS
 • Uvjeti za upis: završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara
 • Stečeni naziv: Magistar/magistra glazbene kulture

 Uvjeti upisa: završen odgovarajući preddiplomski studij i razredbeni ispit prema posebnom Pravilniku.

 

Mandolina

Preddiplomski sveučilišni studij

 • Trajanje: 8 semestara, 240 ECTS
 • Uvjeti za upis: položena državna matura (razina B) i položene dodatne provjere
 • Stečeni naziv: Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus) muzike

Uvjeti upisa: završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju i uspješno položene dodatne provjere prema posebnom Pravilniku.

Loading...