perform_bruna_radelja

Performans i video umjetnost u Noći muzeja 2022

Kolegij „Performans i video umjetnost“ (BA) podstiče studente da istražuju granicu između umjetnosti i života, kreirajući projekte uglavnom izvan konteksta kina, muzeja ili galerija, osmišljavajući i snimajući „žive izvedbe“ u javnoj ili intimnoj sferi, unoseći svakodnevne aktivnosti i materijale u svoj rad u potrazi za autentičnim pristupima baziranim na vlastitom promatranju ili iskustvu.

Na diplomskoj razini „Umjetnost u kontekstu“(MA) podrazumijeva proširenu praksu filma i videa orijentiranu na istraživanje koje podstiče kontekstualno razmišljanje. Naglasak je na kontekstu u kojima se radovi prakticiraju, razumiju i analiziraju u odnosu na složene umjetničke, društvene i izvedbeno/kreativne postavke. Ti su konteksti raznoliki, te stoga kolegij radi s pojmom otvorenog i dinamičnog konteksta.

izv. prof. art. Sandra Sterle

Performance videa:

Palmas, Bruna Radelja, 2017

Split People, Filip Opačić, 2015