neke nove grafičke priče…

Izložbom grafika studenata Umjetničke akademije u Splitu nastojali smo predstaviti radove koji u svom krajnjem izričaju, tehničkom i estetskom kvalitetom, ali i izražajnošću individualnih rukopisa  ponajbolje odgovaraju na zahtjeve grafičkog medija.

Naša kustoska koncepcija ovom prilikom nije vođena težnjom za ostvarivanjem tematski i vizualno uniformirane izložbene cjeline, već je sasvim suprotno bazirana na kontrapunktiranju i udruživanju sasvim različitih viđenja i promišljanja.

Nastojeći što izravnije poentirati ono subjektivno u općem, ovaj postav tvori tako skup stilski heterogenih radova koji progovaraju širokom manirom grafičkog jezika.

Transkripcija starih i otvaranje nekih novih puteva grafičko-izražajnih modaliteta odvija se u raznim smjerovima od minucioznih mezzotinti i finih tkanja simbolično ekspresivnih, mimetičkih ili modularnih bakropisa do monumentalnih iluzionističkih linoreza, procesualnih i enformelskih istraživanja te redefiniranih objekata.

Svojim pažljivo odabranim motivima, ovi autori nas uvode u široko polje diskursa u kojem se suptilno isprepliću kontemplativni svjetovi autobiografskog i metaforičnog imaginarija te jednako tako upućuje i na reevaluaciju pretpostavljenih društvenih arhetipa.

Sagledana u cjelini, izložba je utemeljena na jasnim individualnim narativima, bez obzira na to da li sadržaj iščitavamo sugestivnim odnosom figura, oblika, ploha ili linija, te je kao takav djelomično upućen slobodi percepcije promatrača ili su pak riječi, svedene na likovni repetitivni znak, lišene svog prvotnog značenja.

Stavljajući po strani njihov distinktivni, figurativni, apstraktni ili konceptualni predznak, ove grafičke listove karakterizira snažna afirmacija tradicionalnih vještina, ali i recipročno manipuliranje mogućnostima novih digitalnih medija pri čemu se vješto izbjegavaju zamke pukog tehnicizma.

Preciznost iskaza definirana je skladom idejne, tehničke i likovno-estetske komponente radova te ukazuje na dobro promišljen i otvoren stvaralački pristup.

Sve navedeno rezultat je predanosti studenta i njihovih mentora doc.art. Maje Zemunik, doc.art. Slobodana Tomića i izv.prof.art. Edvina Dragičevića koji svojim dugogodišnjim radom baziranim na implementaciji uvijek novih likovnih pristupa, tehnika i tehnologija unapređuju nastavni program Grafike, odsjeka Likovne kulture i likovne umjetnosti, Umjetničke akademije u Splitu.

U tom pogledu, ova grafička izložba predstavlja tek uži izbor grafičkih listova nastalih tijekom zadnjih nekoliko godina.

U izbor su ušli pretežno radovi sa diplomskog studija Odsjeka Likovne kulture i likovne umjetnosti,  ali uvršteni su i radovi studenta odsjeka Slikarstva koji također imaju mogućnost pohađanja izbornih kolegija Grafike pri Odsjeku likovna kultura i likovna umjetnost.

 

Zadovoljstvo nam je istaknuti da su radovi nekolicine ovdje predstavljenih autora već prepoznati od strane šire javnosti, putem izložbi kako u hrvatskoj tako i inozemstvu, dok je za druge pak ovo prva prilika da predstave svoje stvaralaštvo.

Bez obzira na zalog individualnih iskustava, svi oni dobili su jednak prostor da vlastitim likovnim jezikom pod okriljem suvremenih bilo intimnih ili opće društvenih rezonanci ispričaju neke nove grafičke priče.

doc. art. Maja Zemunik