ČASOPIS ST-OPEN

Inicijativom prof. emeritusa dr. sc. Matka Marušića, na Sveučilištu u Splitu je pokrenut online časopis ST-Open, čiji je prvi broj objavljen 2020. godine.

ST-Open je overlay časopis na engleskom jeziku koji pokriva široki spektar znanstvenih područja.

U njemu se objavljuju završni i magistarski radovi studenata Sveučilišta u Splitu u kojima postoji znanstvena komponenta. Otvoren je, dakako, i za objavu radova studenata s drugih  sveučilišta u Hrvatskoj i svijetu. Časopis je uvršten na  Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa – Hrčak i Google schollar.

Uredništvo časopisa sačinjavaju glavni urednik prof. emeritus Matko Marušić,  zamjenik glavnog urednika Vicko Tomić, tehnički urednik Danijel Gudelj. Urednički odbor časopisa uz spomenute članove Uredništva, sastoji se od po jednog nastavnika sa svakog fakulteta i odjela Sveučilišta u Splitu i Sveučilišne knjižnice te od dva predstavnika Studentskog odbora. Na sastavnicama Sveučilišta na kojima postoji raznorodnost programa, kao što je to slučaj s Umjetničkom akademijom u Splitu, osnovani su lokalni urednički odbori.

Članovi lokalnog uredničkog odbora na Umas-u su: red. prof. dr. sc. Ivana Tomić Ferić (Odsjek za glazbenu pedagogiju),  red. prof. dr. sc. Davorka Radica (Odsjek za glazbenu teoriju i kompoziciju), izv. prof. art.  Siniša Bizjak (Odsjek za konzervaciju-restauraciju) i viši pred. dr. sc. Daniela Matetić Poljak, član  Uredničkog odbora (Odsjek za likovnu kulturu i likovnu umjetnosti).

Cilj je časopisa uvođenje studenata u proces publiciranja znanstvenog rada u međunarodnim časopisima. Članovi Uredničkog odbora (lokalnog uredničkog odbora) probiru potencijalne radove iz repozitorija magistarskih i završnih radova DABAR. Uz privolu studenta i mentora radovi se šalju Uredništvu koje na čelu s glavnim urednikom provodi vrednovanje i donosi odluku o kretanju u proces preoblikovanja rada u znanstveni članak.

U procesu pripreme članka, uz studente sudjeluju i mentori njihovih radnji (navedeni u člancima kao suautori). Glavni urednik i Urednički odbor časopisa aktivno prati, usmjerava i pruža podršku tijekom svih etapa tog procesa. Dovršeni članak je podvrgnut dvjema recenzijama. Prva recenzija je intermuralna (recenzenti se odabiru sa Sveučilišta u Splitu). Nakon što je rad usklađen s prvom recenzijom, časopis ga prevodi na engleski jezik i kreće postupak eksramuralne recenzije (međunarodni recenzent). Slijedi objava u časopisu.

Podrobne informacije o časopisu i prvi objavljeni broj, nalaze se na web stranici: St-Open

Upite vezane uz rad lokalnog uredničkog odbora Umas-a i probir studentskih radova možete poslati na  e-mail: dmateticpoljcomak@gmail