SUSTAV ZA KVALITETU

Misija Odbora za unaprjeđenje kvalitete je ugrađivanje kvalitete u sve vidove djelovanja Akademije uz  sudjelovanje svih dionika procesa visokog obrazovanja, umjetničkog, znanstvenog i stručnog rada.

Vizija Odbora za unaprjeđenje kvalitete je izgradnja cjelovitog sustava koji će omogućiti stalno praćenje i unaprjeđenje kvalitete svih vidova djelovanja Akademije u skladu s misijom Sveučilišta i Akademije.

Ciljevi:

  • Izgradnja sveobuhvatnog sustava osiguranja kvalitete,
  • Pokretanje i koordiniranje inicijativa vezanih uz sustav osiguravanja kvalitete,
  • Utvrđivanja pokazatelja, standarda i kriterija za unaprjeđivanje kvalitete,
  • Osiguranje provedbi vanjskih i unutarnjih prosudbi kao pretpostavki za unaprjeđenje kvalitete,
  • Poticanje stručnog usavršavanja unutarnjih korisnika sustava kvalitete,
  • Prikupljanje povratnih podataka od dionika i usmjeravanje njihovih sugestija, prijedloga i kritika,
  • Razvoj mehanizama i ugradnja kulture kvalitete kroz normativne akte te druge vidove djelovanja Akademije,
  • Aktivno sudejlovanje u Sveučilišnom sustavu osiguravanja kvalitete,
  • Uključivanje i aktivno sudejlovanje u nacionalnom sustavu osiguravanja kvalitete.