Svojim početcima vezuje se za Pedagošku akademiju, osnovanu još 1945. godine, pri kojoj je djelovao dvogodišnji studij nastavničkog smjera iz područja likovne umjetnosti, koji je postupno od trogodišnjeg prerastao u četverogodišnji studij. Preustrojem splitskog Sveučilišta 1978. godine, Nastavnički studiji postaju sastavnim dijelom jedinstvenoga Filozofskog fakulteta u Zadru, da bi se 1991. godine osnovao samostalni Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja, pri kojem djeluju studiji Likovne kulture i Glazbene kulture koji predstavljaju jezgru oko koje se formirala buduća Umjetnička akademija u Splitu, koja je osnovana 1997. godine. Osnutkom Umjetničke akademije formiraju se i odsjeci koji se razvijaju tijekom godina te sada Odjel za likovne umjetnosti.

Odjel za likovne umjetnosti nudi 1 integrirani i 10 preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studijskih programa: preddiplomski (u trajanju od 3 godine) i diplomski (u trajanju od 2 godine): Slikarstvo, Kiparstvo, Likovna kultura i likovna umjetnost, Filmska i medijska umjetnost, Dizajn vizualnih komunikacija, kao i integrirani sveučilišni studij (u trajanju od 5 godina): Konzervacija-restauracija.

Na Likovnom odjelu djeluju vrsni nastavnici koji predaju umjetničke, stručne i teorijske predmete. U praktičnoj, individualnoj nastavi, studenti se obrazuju u tradicionalnim i suvremenim metodama umjetničke, likovno-pedagoške, dizajnerske ili konzervatorske produkcije.

Odjel za likovne umjetnosti aktivno je uključen u društveni život grada pridonoseći dinamičnosti izlagačkih i drugih umjetničkih aktivnosti. Kroz pedagoško-umjetničke radionice podiže svijest o likovnoj umjetnosti među mladima. Njegujući suvremeni pristup edukaciji, privlači brojne studente iz zemlje i inozemstva. Također, daje veliki doprinos očuvanju baštine kroz konzervatorsko-restauratorske projekte i druga znanstveno-umjetnička istraživanja na području Splita i Dalmacije.