O odsjeku

Studij Likovne kulture i likovne umjetnosti jedan je od najstarijih studija za likovnu umjetnost ovog područja. Daleke 1945. godine osnovana je Pedagoška akademija kao temelj visokoškolskog obrazovanja u području likovnosti i pedagogije. Tijekom više od sedam desetljeća svog razvoja i djelovanja studij je pripadao različitim visokoškolskim ustanovama Sveučilišta u Zadru i potom u Sveučilišta u Splitu te je predstavljao žarište umjetničkog i humanističkog stvaralaštva na lokalnoj i regionalnoj razini.  Na temeljima ljudskih i kreativnih potencijala upravo ovog studija stasalo je nekoliko odsjeka unutar splitske Umjetničke akademije osnivanjem koje, 1997. godine, ovaj studij postaje Odsjek za likovnu kulturu i likovnu umjetnost.

Pročelnica Odsjeka za likovnu kulturu i likovnu umjetnost
Maja Zemunik, izv. prof. art.

Nastavno osoblje:

 • prof. art. Edvin Dragičević
 • izv. prof. art. dr. art. Gloria Oreb
 • izv. prof. dr. sc. Dunja Pivac
 • izv. prof. art. Slobodan Tomić
 • izv. prof. art. Maja Zemunik
 • doc. art. Petar Katavić
 • doc. dr. sc. Daniela Matetić Poljak
 • doc. art. Lana Stojićević
 • v. pred. dr. sc. Doroti Brajnov Botić
 • v. pred. dr. sc. Barbara Gaj Ristić
 • v. pred. Tea Katunarić Kirjakov
 • v. pred. dr. sc. Ita Praničević Borovac
 • v. pred. Duško Violić
 • pred. Ivana Vukušić

Nastavnici sa drugih odsjeka:

 • doc. art. Goran Balić
 • izv. prof. art. Mirko Pivčević
 • doc. art. Dragan Dužević

Suradnici i suradnice:

 • prof. dr. sc. Renata Martinec
 • izv. prof. dr. sc. Tomislav Franić
 • doc. dr. sc. Anna  Alajbeg
 • doc. dr. sc. Nikola Marangunić
 • doc. dr. sc. Branimir Mendeš
 • doc. dr. sc. Tea-Tereza Vidović Schreiber
 • asistentica Ida Bugarić
 • asistentica Ivona Pupačić

Studijski programi

Preddiplomski studij

 • Trajanje: 6 semestara, 180 ECTS
 • Uvjeti za upis: položena državna matura (razina B) i položen prijamni ispit
 • Stečeni naziv: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) likovne kulture i likovne umjetnosti

Preddiplomski studij Likovne kulture i likovne umjetnosti jedini je studij na kojem se osim kompletnog pregleda povijesno-umjetničkih kolegija i kolegija iz područja likovne teorije tijekom svih 6 semestara pohađaju i praktično izvode sve osnovne likovno-umjetničke discipline putem kojih polaznici praktičnim umjetničkim radom usvajaju temeljne vještine i znanja o likovnom izražavanju.

Kompetencije: Prvostupnik/prvostupnica likovne kulture i likovne umjetnosti može organizirati različite stručne tečajeve iz područja likovne kulture i likovne umjetnosti, raditi u novinarstvu ili kao animator likovne kulture u turizmu, raditi kao crtač-dokumentarist u muzejima, galerijama i sl. specijaliziranim institucijama.

Diplomski studij

 • Trajanje: 4 semestara, 120 ECTS
 • Uvjeti za upis: završen preddiplomski studij u trajanju od 6 semestara
 • Stečeni naziv: Magistar/magistra edukacije likovne kulture i likovnih umjetnosti

Uvjeti za upis: Na prijemni ispit diplomskog studija Likovne kulture i likovne umjetnosti na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu  mogu se prijaviti studenti koji su završili preddiplomski studij Likovne kulture i likovnih umjetnosti  te studenti koji su završili srodan  preddiplomski  (ili integrirani) sveučilišni  studij  u  Republici  Hrvatskoj.

Kompetencije: Magistar/magistra edukacije likovne kulture i likovnih umjetnosti može kompetentno organizirati i izvoditi nastavu likovnog odgoja i obrazovanja, odnosno likovne kulture i likovne umjetnosti u osnovnim školama, srednjim stručnim školama i gimnazijama te može raditi kao muzejski ili galerijski pedagog. Sa stupnjem magistra edukacije likovne kulture i likovnih umjetnosti, sukladno svojoj specijalizaciji (suplementu diplome) diplomanti su osposobljeni  i za samostalnu izlagačku djelatnost kao umjetnici iz područja slikarstva, 3D oblikovanja i grafike.  Tijekom diplomskog studija studenti se senzibiliziraju i djelomično osposobljavaju za edukacijsko-terapijski rad u području terapije likovnim izrazom s populacijom koja proživljava bolest, traumu ili ima neke psihofizičke poteškoće, u dječjim i domovima umirovljenika, bolnicama i specijaliziranim školama tj. ustanovama edukacijsko-rehabilitacijskog karaktera.

Loading...