Kiparski odsjek Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu osnovan je 1997. godine. Odsjek ima iskustvo organiziranja studentskih razmjena na europskoj razini te institucionalno potpisane ugovore o suradnji.

Odsjek Kiparstvo organizirao je i realizirao projekte studentskih izložbi i radionica u zemlji i inozemstvu u suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti u Zagrebu, Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Fachhochschule Aachen – University of Applied Science / Njemačka, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten – Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen / Belgija. Mogućnost suradnje i mobilnosti studenata vidljiva je na stranicama Umjetničke akademije u okviru potpisanih ugovora o suradnji s europskim sveučilištima u skladu s načelima Bolonjskog procesa.

Program studija Kiparstvo definiran je kao preddiplomski i diplomski studij. Studijski programi zasnovani su na praktičnoj i teorijskoj nastavi. Uključuju klasičnu likovnu naobrazbu kroz predmete modeliranja i crtanja te predmete posvećene suvremenim kiparskim praksama i digitalnom 3d modeliranju. Teorijski dio programa uključuje kolegije iz povijesti umjetnosti i suvremene umjetnosti.

Studenti odsjeka Kiparstvo obrazuju se za akademsko djelovanje u izlagačko-galerijskoj djelatnosti, u širokom spektru kiparskih, umjetničkih projekata.

Nastavno osoblje:

 • prof. art. (T) Kažimir Hraste
 • prof. art. (T) Matko Mijić
 • prof. art. Nikola Džaja
 • prof. art. Loren Živković Kuljiš
 • izv. prof. art. Robert Jozić
 • doc. art. Đani Martinić
 • doc. art. Dragan Dužević
 • laborant Goran Pjaca

 

Nastavnici sa drugih odsjeka:

 • prof. art. Edvin Dragičević
 • izv. prof. art. dr. art. Gloria Oreb
 • izv. prof. art. Vedran Perkov
 • izv. prof. art. Mirko Pivčević
 • izv. prof. art. Veljko Popović
 • izv. prof. art. Jadranko Runjić
 • izv. prof. art. Slobodan Tomić
 • doc. dr. sc. Blaženka Perica
 • v. pred. Doroti Brajnov Botić
 • v. pred. mr. sc. Barabara Gaj
 • v. pred. dr. sc.  Danijela Matetić-Poljak
 • v. pred. dr. sc. Ita Praničević Borovac
 • v. pred. Duško Violić
 • pred. Ivana Vukušić
 • poslijedoktorandica Sonja Gašperov

 

Suradnici:

 • izv. prof. art. Tatjana Ravlić
 • doc. art. dr. art. Goran Balić
 • pred. Gabrijela Čepo
 • pred. dr. sc. Dalibor Lovrić

Studijski programi

Preddiplomski studij

 • Trajanje: 6 semestara, 180 ECTS
 • Uvjeti za upis: položena državna matura (razina B) i položen prijamni ispit
 • Stečeni naziv: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus) kiparstva

Prvostupnik/ca – kiparstva obrazuje se za samostalno izlagačko djelovanje. Stječe znanja i iskustvo neposrednim likovnim radom i edukacijom u atelieru-radionici. Uz individualno vodstvo profesora razvijaju likovni senzibilitet i sposobnost samostalnog kreativnog likovnog izražavanja u različitim kiparskim tehnikama te slikarstvu, grafičkom dizajnu i novim medijima. Po završetku preddiplomskog studija kiparstva studenti/ice mogu nastaviti studirati uz položeni ispit razredbenog postupka na Diplomskom studiju kiparstva u trajanju od dvije godine ili mogu uz iste uvjete upisati i diplomski studij slikartsva, likovne kulture, audio vizualnih umjetnosti i dizajn vizualnih komunikacija.

Diplomski studij

 • Trajanje: 4 semestara, 120 ECTS
 • Uvjeti za upis: završen preddiplomski studij u trajanju od 6 semestara
 • Stečeni naziv: Magistar/magistra kiparstva

Za upis na diplomski studij potrebno je završiti preddiplomski studij iz područja kiparstva. Osim studenata/ca sa završenim preddiplomskim studijem kiparstva, mogućnost upisa imaju i studenti/ce s drugih likovnih studijskih programa Umjetničke akademije u Splitu, kao i s drugih sveučilišta u RH i iz inozemstva, uz uvjet položenog razredbenog ispita na kiparskom odsjeku.
Na studij primljeni kandidati/tkinje dužni su u prvom i drugom semestru studija polaziti kolegije onog profila za koje ECTS koordinator zaključi da su u prethodnom školovanju bili manje zastupljeni.

Magistar/magistra kiparstva osposobljen/a je za samostalnu izlagačku djelatnost, samostalno održavanje nastave u stručnim školama, surađivanje u muzejima i galerijama, sudjelovanje kao stručni suradnik u arhitektonskim, scenskim i vizualnim radovima i prezentacijama.

Loading...