Prijelaz s drugog visokog učilišta na Umjetničku akademiju

Preuzmite letak s osnovnim informacijama o postupku: Letak
 
Uvjeti i postupak upisa na studijske programe Umjetničke akademije u Splitu prijelazom s drugog srodnog visokog učilišta u Hrvatskoj ili inozemstvu uređeni su Pravilnikom o akademskom priznavanju Umjetničke akademije u Splitu.
Prijelaz je moguć isključivo sa srodnih sveučilišnih studija, i to prije početka nove akademske godine.
 
Prilikom podnošenja zahtjeva/molbe, kandidat treba navesti točan, puni naziv studijskog programa za koji je zainteresiran (npr. sveučilišni prijediplomski studij Glazbena pedagogija).
 
Popis studijskih programa koji se izvode na Umjetničkoj akademiji u Splitu dostupan je ovdje.
 
Sva dokumentacija potrebna za prijelaz:
Loading...