GLAZBENA KULTURA STANOVNIKA JUŽNE HRVATSKE

glazbeni

Naziv projekta – Glazbena kultura stanovnika južne Hrvatske
Voditelj – Nikola Buble
Naziv programa – Studia Mediterranea – interdisciplinarna istraživanja
Projekt je od posebnog je kulturološkog značaja, glede očuvanja, razvoja i promicanja glazbene kulture južne Hrvatske, za područje vezano uz Jadransko more – obalu i otoke. Cilj projekta je razotkrivanje i predočenje posebnog, a onda i zajedničkog u glazbenom identitetu južne Hrvatske u odnosu na susjedne glazbene kulture kako bi se taj i takav identitet mogao sagledati u svekolikom nacionalnom, mediteranskom i najposlije u europskom kontekstu. Realizacija navedenog imati će pozitivan učinak i na glazbeni odgoj i obrazovanje, a spoznaja znanstvenih činjenica doprinijeti će boljem razumijevanju te rješavanju negativnih posljedica demografske prestrukturacije stanovnika. U odnosu na cilj projekta proizlaze i konkretni zadaci: a) sakupljanje, podjednako, živih primjera i arhivske građe, tzv. autorske i narodne glazbe, b) osluškivanje glazbe kao oblika komunikacije među ljudima, prepoznavanje, u njezinoj pojavnosti, višestrukog simboličnog značenja, c) istraživanje i znanstvena obrada glazbene kulture u svim oblicima njezina postojanja, istraživanje formalnih i sadržajnih promjena u glazbenom svijetu svekolikog stanovništva, a ne samo u glazbenom svijetu – socijalnim, geografskim ili nekim drugim mjerilima određivih – pojedinaca i skupina, te analiza slojevitosti glazbenog poslanja „u kulturi ili kao kulture“, d) proučavanje koegzistencija glazbenih zvukova s različitih područja i povijesnih razdoblja koja odražavaju faze razvoja glazbene kulture dijela Hrvata u ovisnosti o autohtonim geografskim i psihološkim te kulturološkim i sociološkim značajkama. Slijedom navedenog projekt nudi: identifikaciju, bitnih obilježja, nastalih i nastajućih glazbenih promjena, kako na globalnom planu južne Hrvatske tako i u mikroregijama unutar nje; sustavnu i cjelovitu teorijsku i empirijsku obradu i analizu aspekata glazbene kulture koji se očituju u različitim segmentima društvene zbilje, glazbe i glazbovanja; propitkivanje vrijednosnih orijentacija prema glazbi; kritičku prosudbu ranijih segmentalnih istraživanja na tlu južne Hrvatske; te iznalaženje povijesno-socijalnih problema glazbene kulture u svjetlu dinamičkog određivanja tradicije. Društveni značaj projekta vidimo u tome što predviđena širina suvremenog etnomuzikološkog pristupa aplicira na glazbenu kulturu južne Hrvatske.

http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=96&lid=1

Šifra projekta: 215-2440820-1316