Akademska čestitost

Važni pojmovi

plagirati – (u)činiti plagijat; prisvojiti/prisvajati tuđe autorsko djelo (plagijat – književno, znanstveno ili drugo djelo nastalo prepisivanjem u cjelini, u bitnim ili u prepoznatljivim dijelovima i prisvajanjem tuđega rada uloženog u to djelo)

citirati – usmeno ili pismeno navesti/navoditi od riječi do riječi, doslovno prenijeti/prenositi čije riječi ili dio teksta

parafrazirati – (po)služiti se parafrazom, izvesti/izvoditi parafrazu (parafraza – prepričavanje, opisivanje formulirane misli, naziva itd. istog smisla drugim ili jasnijim riječima)

(Izvor: Hrvatski jezični portal)

Plagiranje seminarskog, završnog, diplomskog ili druge vrste rada, čiji je sadržaj djelo nekog drugog studenta ili treće osobe, prepisivanje većeg dijela ili cijelog rada iz literature ili iz izvora na internetu bez navođenja stvarnog autora sadržaja, stegovni je prijestup i predstavlja povredu akademske čestitosti.

 

 

Kako citirati i parafrazirati? Kako ukazati na izvore koji su korišteni za pisanje vlastitog rada?

Plagiranje se izbjegava ispravnim citiranjem/navođenjem korištene literature/izvora.

  • Gotal, Elvira, “Citiram, dakle pišem: citiranje u 7 koraka”, blog Knjižnice Filozofskog Fakulteta u Zagrebu (21. travnja 2020.)
  • Gotal, Elvira, “Pišem, citiram, dakle ne plagiram”, mrežna stranica Filozofskog fakulteta u Zagrebu
  • Belin Šimić, Ana (ur.), Citiranje u digitalnom okruženju: Priručnik, 2018.
  • Pravilno korištenje tuđih i dijeljenje vlastitih obrazovnih sadržaja u e-kolegiju (ZA NASTAVNIKE)
  • Studentima savjetujemo da u knjižnici potraže knjigu Ratka Zelenike Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela.

Prije pisanja seminarskog, završnog ili diplomskog rada student bi od predmetnog nastavnika ili mentora trebao zatražiti upute za navođenje korištene literature u tekstu rada i njezino navođenje u popisu literature / bibliografiji na kraju rada.

 

Dokumenti i tijela

 

Provjera autentičnosti pisanih radova (seminarskih, završnih i diplomskih radova) pomoću računalnog programa

Sveučilišni računski centar (Srce) i Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurali su nabavu licencija za korištenje računalnog programa za provjeru autentičnosti radova. Sveučilište u Splitu odabralo je američki računalni program Turnitin.

Licencija omogućuje neograničen broj provjera za svakog od upisanih studenata, a provjeru radova mogu izvršiti nastavnici i studenti, odnosno nenastavno osoblje.

Računalni program Turnitin ima mogućnost provjere i usporedbe radova na hrvatskom jeziku.

Za prijavu u računalni program Turnitin koristi se AAI@EduHr elektronički identitet na poveznici:

turnitin-logo

Upute za korištenje računalnog programa Turnitin (u PDF-u)

Upute

 

Video-upute za korištenje računalnog programa Turnitin:

Prijava u Turnitin

Samostalna provjera radova (ZA STUDENTE)

Brza provjera radova (ZA NASTAVNIKE)

Mrežni seminar o korištenju računalnog programa Turnitin (ZA NASTAVNIKE)

 

Administrator računalnog programa Turnitin na UMAS-u

Administratori ustanove definiraju postavke računa za svoju ustanovu, pomažu svojim korisnicima s jednostavnijim upitima vezanim uz pristup i korištenje računalnog programa, a njihova najvažnija uloga je informiranje i koordinacija korištenja na razini svoje ustanove.

Administratorica na UMAS-u: Silvia Boban, silvia.boban@umas.hr  

 

Dodatne informacije o računalnom programu Turnitin (uključuje odgovore na najčešće postavljana pitanja)

Dodatne informacije

 

Loading...