O odsjeku

Studijski program Glasovira najstariji je glazbeno-instrumentalni studij na Umjetničkoj akademiji u Splitu a njegova se kontinuirana djelatnost može pratiti najprije u okvirima područnog odjeljenja Muzičke akademije u Zagrebu, do samostalnog odsjeka koji ovaj program podržava na Umjetničkoj akademiji. Uz zadovoljavanje najviših standarda umjetničke reprodukcije, potvrđenih brojnim nagradama studenata, prije svega na državnim natjecanjima HDGPP-a i posebnoj posvećenosti ulozi glasovira u različitim komornim sastavima, studijski program posvećuje podjednaku pozornost teorijskim disciplinama i kompetencijama potrebnim za nastavnički/pedagoški rad u glazbenim školama, kao i odgoju budućih umjetničkih suradnika (korepetitora). Kontinuirana je također i prisutnost nastavnika odsjeka u brojnim domaćim i inozemnim ocjenjivačkim sudovima klavirskih natjecanja.

Pročelnica Odsjeka za glasovir
prof. art. Vesna Podrug Kossjanenko

Nastavno osoblje:

  • izv. prof. art. Jadranka Garin, prof. art. Vesna Podrug, izv. prof. art. Katja Repušić, dr. sc. Ivana Franceschi, v. pred., Mladen Grgić, v. umj. sur.
  • prof. (T) dr. sc. Mirjana Siriščević, prof. (T) dr. sc. Ivana Tomić-Ferić, prof. dr. sc. Davorka Radica, prof. art. Hari Zlodre, izv. prof. dr. sc. Vito Balić,  izv. prof. art. Ivan Božičević, doc. dr. sc. Jelica Valjalo Kaporelo, doc. dr. sc. Danijela Matetić-Poljak.

Suradnici:

  • prof. art. Olga Cinkoburova, izv. prof. dr. sc. Ines Blažević, doc. dr. sc. Nikola Marangunić, Kosovka Čudina,  pred. Katarina Akrap - Ćulum, pred. Katarina Perišić-Lelić,

Studijski programi

Glasovir

Preddiplomski studij

  • Trajanje: 8 semestara, 240 ECTS
  • Uvjeti za upis: položena državna matura (razina B) i položen prijamni ispit
  • Stečeni naziv: Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus) muzike

Uvjeti upisa: završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju i uspješno položene dodatne provjere prema posebnom Pravilniku.

Upis posebno nadarenih kandidata (bez završene srednje škole)

Diplomski studij

  • Trajanje: 2 semestra, 60 ECTS
  • Uvjeti za upis: završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara
  • Stečeni naziv: Magistar/magistra muzike

Uvjeti upisa: Završen odgovarajući preddiplomski studij i položen kvalifikacijski, odnosno razredbeni ispit prema posebnom Pravilniku.

Loading...