Search

Kontakt

Kontaktirajte nas!

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezano za upise ili za rad fakulteta ili opće službe - javite nam se.

Adresa:Zagrebačka 3, 21000 Split
Telefon: +385 21 360 179
OIB:38960125358
Žiro-račun:HR5124070001100569380
Studentska referada: referada@umas.hr
Uprava i službe Uprava i službe

Uprava Akademije

Dizajn vizualnih komunikacija 
Gluma
Zagrebačka 3, 21000 Split
centrala: 021 360 179
dekanat: 021 360 178
fax: 021 344 043
tajništvo: 021 360 182
računovodstvo: 021 347 317, 021 360 181
nabava: 021 360 180
sistem inženjer: 021 360 183
office@umas.hr

Likovni odjel (Visoka)

Konzervacija-restauracija 
Likovna kultura i likovna umjetnost
Fausta Vrančića 17, 21000 Split
centrala: 021 466 686
fax: 021 455 430
knjižnica: 021 455 011
restauracija: 021 455 431

Kiparstvo (Brda)

Hercegovačka 65, 21000 Split
centrala: 021 507 008
fax: 021 506 543

Studentska referada

Film i video 
Likovna kultura i likovna umjetnost
Glagoljaška 18a, 21000 Split
centrala: 021 348 622
studentska referada: 021 348 623
referada@umas.hr
ISVU: 021 345 046

 

Glazbeni odjel (Visoka)

Fausta Vrančića 19, 21000 Split
centrala: 021 453 130
fax: 021 453 131

Grad

Slikarstvo
Hrvojeva 8, 21000 Split

Uprava Akademije
Zagrebačka 3, 21000 Split
Likovni odjel (Visoka)
Fausta Vrančića 17, Split
Kiparstvo (Brda)
Hercegovačka 65, Split
Studentska referada
Glagoljaška 18a, Split
Glazbeni odjel (Visoka)
Fausta Vrančića 19, Split
Grad
Hrvojeva 8, Split