O odsjeku

Obrazovni proces Odsjeka na preddiplomskoj i diplomskoj razini obuhvaća širok raspon sadržaja, od primijenjenog crtanja, ilustracije, tipografije, layouta, ambalaže, fotografije, sve do type designa, digitalnih medija, dizajna interakcija i spekulativnog dizajna. Program i obrazovni pristup primarno je orijentiran na kontekstualizaciju dizajnerskog rada u širi medijski, društveni i kulturni krajolik. Stoga se i u značajnom broju studentskih radova iščitava naglasak na društvenoj osviještenosti i kritičkom angažmanu dizajna kao profesije.

Odsjek za Dizajn vizualnih komunikacija (DVK) Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu osnovan je 1997. godine te je kao prvi studij u Republici Hrvatskoj ponudio zasebno nominirane kolegije iz područja koje se tada nazivalo “dizajn u novim medijima” (Oblikovanje web stranica, Multimedijske tehnologije, Računalna animacija), a kasnije i iz Dizajna interakcija. Provođenjem Bolonjske reforme pokrenut je i diplomski studij Dizajn u novim medijima koji je kasnije proširen reformom diplomskog studija koji sada nosi naziv Dizajn vizualnih komunikacija i sastoji se od tri modula: dizajn vizualnih komunikacija, tipografija i interaktivni mediji. Uvođenjem programa type dizajna i dizajna interakcija na diplomskoj razini studiranja, studenti su po prvi puta imali priliku obrazovati se u područjima dizajna kojih do sada nije bilo u visokoškolskom sustavu obrazovanja dizajnera u Hrvatskoj.

Fleksibilnost programa i nastave pridonijela je kontinuiranom održavanju radionica s domaćim i međunarodnim voditeljima i voditeljicama te velikom broju gostovanja predavača i predavačica u suradnji s uglednim profesionalnim dizajnerima i dizajnericama i europskim ustanovama u području dizajna, kao što su  KTH, Stockholm; Royal College of Art, London; Goldsmiths, London; Royal Academy of Art, Hag; Istituto Europeo di Design, Rim; Limerick School of Art and Design; California State University, East Bay; Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm; Birmingham City University; Coventry University in Design; Swedish Interactive Institute i drugim. Ove su nam suradnje omogućile da ugostimo međunarodno priznate akademske djelatnike/ce i praktikante/ce, kao što su, primjerice, Michael Smyth (Velika Britanija), Peter Bilak (Nizozemska), Mirko Ilić (SAD), Marcell Mars (Hrvatska), Dejan Dragosavac (Hrvatska), Domen Fras (Slovenija), Erik Van Blokland (Nizozemska), Borut Vild (Srbija), Davor Mišković (Hrvatska), Boštjan Botas Kenda (Slovenija), James Auger (Velika Britanija), Ilya Ruderman (Rusija), Irfan Hošić (BiH), Željko Luketić (Hrvatska), Marko Golub (Hrvatska), Tuur Van Balen (Nizozemska), Nelly Ben Hayoun (Francuska), Nicolas Nova (Švicarska), Liam Young (Australija), Noam Toran (Velika Britanija), Tobias Revell (Velika Britanija), Anab Jain (Velika Britanija), Matt Ward (Velika Britanija) Jimmy Loizeau (Velika Britanija), Julia Cassim (Velika Britanija), Martin Krampen (Njemačka), Michael Kneidl (Njemačka), Juri Armanda (Hrvatska), Tadej Glažar (Slovenija), Konstantin Akinsha (SAD), Ivana Armanini (Hrvatska) i mnogi drugi.

Tijekom dva i pol desetljeća rada u području dizajnerske izobrazbe, Odsjek je razvio intenzivne međunarodne veze i aktivno pridonio unapređenju edukacijskih standarda u području dizajna: organizirao je prvu međunarodnu znanstvenu konferenciju Design Education: A Dialogue Across Cultures o dizajnerskoj izobrazbi u Srednjoj i Južnoj Europi (Split, 2002.), okrugli stol “Studirati dizajn u Hrvatskoj” na temu stanja dizajnerske izobrazbe u Hrvatskoj (Split, 2002.) te prvi regionalni simpozij Interaction Design Symposium 2009, Technology, interactions and learning u području dizajna interakcija (Split, 2009.).

Inicirane kroz veliku ljetnu školu europskog projekta Convivio 2014. godine, na Odsjeku se u godišnjem ritmu organiziraju međunarodne multidisciplinarne radionice u sklopu platforme Interakcije. U sklopu odsjeka se, u suradnji s Hrvatskim dizajnerskim društvom i uz podršku Ministarstva kulture i medija te Grada Splita, od 2018. godine, realiziraju i Dizajnerske početnice, program otvorenih i besplatnih  kreativnih radionica za djecu i mlade pod vodstvom profesionalnih dizajnera i dzajnerica iz različitih područja djelovanja.

Odsjek je bio partner europskom FP7 projektu Urban IxD – Designing Human Interactions in the Networked City (2013. – 2014.), a  koji se bavio temom tehnološki proširenog okoliša s posebnim fokusom na ljudske aktivnosti, iskustva i ponašanja koja se događaju unutar njih (kroz dizajn interakcija). U sklopu projekta realizirana je velika ljetna škola UrbanIxD Summer School u Splitu te putujuća izložba City | Data | Future – Interactions in hybrid urban space. Izložba je proputovala sedam europskih lokacija, a sad je dio fundusa Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu. Od 2018. do 2021. godine Odsjek je vodio Erasmus+ projekt SpeculativeEdu, prvi europski projekt koji se bavio obrazovanjem u području spekulativnog dizajna i srodnih praksi. U cilju razvijanja znanstveno-istraživačke djelatnosti, Odsjek je bio nositelj i dvaju projekata financiranh sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u prvoj dekadi 2000-ih godina, koje je vodila profesorica Inga Tomić-Koludrović.

S Platformom 9.81, Multimedijalnim kulturnim centrom Split i Hrvatskim dizajnerskim društvom, Odsjek sudjeluje u suorganizaciji i realizaciji niza izložbi dizajna postavljenih u Galeriji MKC u Domu mladih u Splitu (Dalibor Martinis, Boris Ljubičić, Dejan Kršić, Davor Grunwald, Sanja Iveković, Matko Meštrović, NEP/Nova Evropa, Vanja Cuculić, Izložba nagrađenih radova bijenalnih izložbi hrvatskog dizajna i dr.). Kroz nastavni proces studenti i studentice imaju prilike i sudjelovati u zadacima koji se uspješno realiziraju. Primjerice, na projektima u suradnji s Fakultetom građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Kemijsko tehnološkim fakultetom, Kliničkim bolničkim centrom, Javnom ustanova za upravljanje park-šumom Marjan i kroz niz drugih suradnja.

Nastavnici Odsjeka su u suradnji s Hrvatskim dizajnerskim društvom realizirali hrvatski nastup na XXI. međunarodnoj izložbi Milanski trijenale (2016.), s izložbom Spekulativnost – post dizajnerska praksa ili nova utopija? i pripadnom publikacijom. Nastavnici i nastavnice, studenti i studentice sudjeluju, izlažu i nagrađivani su na relevantnim izložbama i festivalima u polju dizajna (primjerice, Bečko bijenale, Univerzalni vojnik festival Beograd, Fluid dizajn forum Crna Gora, Festival kreativnih komunikacija Magdalena, Bijenalne izložba hrvatskog dizajna (HDD), Zgraf, BIO Ljubljana, Dan D, Plan D, Output – International student award, CROPACK, INDEX, AIGA, Nagoya Design Do! i dr.). Odsjek je dobitnik Velike nagrade 43. zagrebačkog salona primijenjene umjetnosti i dizajna (Zagreb, 2009.). Radovi nastali u sklopu nastavnog i istraživačkog djelovanja na Odsjeku prezentirani su u izdanjima najznačajnijih međunarodnih izdavača (kao što je, primjerice, i MIT Press).

Praktički i istraživački rad Odsjek povezuje, tj. transferira u diskurzivni kroz aktivnu izdavačku aktivnost započetu 2012. godine izdavanjem knjige Ivice Mitrovića “Dizajniranje novih medija, Dizajn i novi mediji – hrvatski kontekst (1995 – 2010)” koja donosi pregled hrvatske scene u području dizajna u novim medijima, prijevoda “Potez, teorija pisanja” Gerrita Noordzija (2012.), a zatim i knjiga “Identitet: sustav pisama = type system” Nikole Đureka (2016.) te “Osnove oblikovanja pisma” Frank E. Bloklanda i Nikole Đureka (2018.). U sklopu projekta SpeculativeEdu publicirana je i knjiga “Beyond Speculative Design: Past – Present – Future” (2021.) (englesko i hrvatsko izdanje). Također, u suradnji s Hrvatskim dizajnerskim društvom (HDD) publicirana je knjižica “Dizajn fikcija: Eutropija – Uvod u spekulativnu dizajnersku praksu” (2015.) – edukativna publikacija, zbirka tekstova posvećenih spekulativnoj dizajnerskoj praksi. Nastavnici Odsjeka aktivno su sudjelovali u prijevodu knjige u izdanju HDD-a “Elementi tipografskog stila” Roberta Bringhursta (2018.).

Odsjek svojim djelovanjem nastoji konstantno propitivati ulogu dizajna u društvu, što je vidljivo i iz aktivnog sudjelovanja nastavnika i nastavnica u radu Hrvatskog dizajnerskog društva, kao i u radu Kulturnih vijeća Ministarstva kulture i medija te u redovitom sudjelovanju u programu Festivala znanosti. Svoju djelatnost u nebrojeno prilika prezentiraju kroz različite tiskane i online medije, putem lokalne i državne televizije, radio postaja, kako na nacionalnoj (Drugi Format, Transfer, Katapultura, dizajn.hr i dr.), tako i na međunarodnoj razini (Adbusters).

Odsjek ima iskustvo organiziranja studentskih razmjena na europskoj razini, jer su i prije službenog otvaranja mogućnosti priznavanja ECTS bodova u Republici Hrvatskoj na Odsjeku boravili studenti inozemnih ustanova. Studij je otvoren pokretljivosti studenata u skladu s načelima Bolonjskog procesa. Pojedini kolegiji i segmenti programa mogu se odslušati u ustanovama s kojima će se sklopiti ugovor o učenju.

Osnivač studija Dizajn vizualnih komunikacija i njegov prvi pročelnik bio je mr.sc. Mirko Petrić, koji je zajedno s dugogodišnjim nastavnikom Tomislavom Lerotićem utemeljio kritički i refleksivni pristup po kojem Odsjek postaje prepoznatljiv. Pročelnici i pročelnice Odsjeka do sada su bili: Mirko Petrić, Tomislav Lerotić, Igor Čaljkušić i Maris Cilić.

Od rujna 2016. Odsjek djeluje u novim prostorima zgrade Akademije u Zagrebačkoj ulici. Veći prostor poboljšao je i opće uvjete rada, omogućio različite prateće aktivnosti i time doprinio općoj kvaliteti studiranja.

Pri Odsjeku djeluje Galerija Ctrl+Z koja se nalazi u prizemlju zgrade Akademije.

Konzultacije i informacije oko upisa na preddiplomski i diplomski studij se održavaju utorkom u 13 sati tijekom semestra, uz prethodnu najavu mailom na dizajn@umas.hr.

Pročelnik Odsjeka za dizajn vizualnih komunikacija
izv. prof. dr. sc. Ivica Mitrović
Zamjenica pročelnika Odsjeka za dizajn vizualnih komunikacija
v. pred. dr. sc. Jelena Zanchi

Nastavno osoblje:

 • prof. art. Dejan Kršić
 • izv. prof. art. Maris Cilić
 • izv. prof. art. Igor Čaljkušić
 • izv. prof. art. dr. sc. Nikola Đurek
 • izv. prof. art. Ljubica Marčetić-Marinović
 • izv. prof. art. dr. sc. Ivica Mitrović
 • izv. prof. art. Mirko Pivčević
 • v. pred. dr. sc. Jelena Zanchi
 • pred. Nikša Vukša
 • laborant Mario Javorčić

Nastavnici i nastavnice sa drugih odsjeka:

 • doc. dr. sc. Blaženka Perica
 • v. pred. mr. sc. Barabara Gaj
 • v. pred. dr. sc. Ita Praničević Borovac

Suradnici i suradnice:

 • prof. dr. sc. (T) Andrina Granić
 • prof. dr. sc. (T) Darko Stipaničev
 • prof. dr. sc. (T) Inga Tomić-Koludrović
 • izv. prof. dr. sc. Valerija Barada
 • doc. dr. sc. Nikola Marangunić
 • doc. dr. sc. Meri Maretić
 • doc. art. Oleg Šuran
 • asist. Ana Bodrožić
 • v. pred. mr. sc. Mirko Petrić
 • pred. Darko Kokić
 • str. sur. Daša Mamula
 • str. sur. Nikola Mikulić
 • str. sur. Miranda Veljačić
 • str. sur. Vicko Vidan

Studijski programi

Preddiplomski studij

 • Trajanje: 6 semestara, 180 ECTS
 • Uvjeti za upis: položena državna matura (razina B) i položen prijamni ispit
 • Stečeni naziv: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica dizajna vizualnih komunikacija

Prvostupnici i prvostupnice dizajna vizualnih komunikacija osposobljeni su za samostalno dizajniranje proizvoda u svim vrstama vizualnih komunikacija koje obuhvaćaju statične proizvode (vizualni identitet tvrtke, plakat i ilustracija, dizajn tiskanih publikacija i dr.).

Završeni studenti i studentice također stječu kompetencije za sudjelovanje u timovima koji se bave izradom tehnički, oblikovno i informacijski kompleksnih proizvoda u interaktivnim medijima.

Diplomski studij

 • Trajanje: 4 semestara, 120 ECTS
 • Uvjeti za upis: završen preddiplomski studij u trajanju od 6 semestara
 • Stečeni naziv: Magistar/magistra dizajna vizualnih komunikacija

Magistri i magistrice dizajna vizualnih komunikacija osposobljeni su  za samostalnu izradu tehnički, oblikovno i informacijski kompleksnih dizajnerskih proizvoda u području dizajna vizualnih komunikacija, tipografije, dizajna interakcija i spekulativnog dizajna. Mogu biti voditelji i voditeljice timova u projektima koji zahtijevaju multidisciplinarnu suradnju

Loading...