O odsjeku

Odsjek podržava dva preddiplomska i dva diplomska studijska programa: Glazbenu teoriju i Kompoziciju, a formiran je pokretanjem navedenih programa ak. godine 2001/2002.

Uz izrazito praktičan pristup, koji je tradicionalno obilježje tretmana glazbeno-teorijskih disciplina u povijesti hrvatskog glazbenog školstva, specifičnost studija Glazbene teorije i Kompozicije na splitskoj Umjetničkoj akademiji jest u velikoj zastupljenosti nastavnika znanstvenika u izvedbi studijskih programa te podjednakoj pozornosti koja se posvećuje stjecanju načelno triju domena glazbenih kompetencija: teorijskih (Solfeggio, HarmonijaPolifonijaGlazbeni obliciHarmonija 20. stoljećaAspekti glazbe 20. stoljeća), praktičnih (KompozicijaDirigiranjeGlasovirHarmonija na glasoviruSviranje partituraInstrumentacija) i pedagoških (Psihologija odgoja i obrazovanjaDidaktika, Glazbena pedagogijaMetodikaMetodička praksa). Sukladno stečenim kompetencijama, magistri obaju programa primarno su usmjereni na rad u glazbenim školama, ali su osposobljeni i za vođenje različitih ansambala, skladateljski i aranžerski rad te rad u medijima i glazbenom izdavaštvu. Studiji su se pokazali fleksibilni za Erasmus suradnju, ali i kao odličan temelj za nastavak obrazovanja na doktorskim razinama studija (glazbene teorije, muzikologije, glazbene pedagogije).

Odsjek glazbene teorije i kompozicije aktivno surađuje s Hrvatskim društvom glazbenih teoretičara, Hrvatskim muzikološkim društvom i Hrvatskim društvom skladatelja.

Nastavno osoblje:

 • prof. (T) dr. sc. Mirjana Siriščević, prof. dr. sc. Davorka Radica, izv. prof. art. Ivan Božičević, izv. prof. dr. sc. Vito Balić, doc. dr. sc. Jelica Valjalo Kaporelo, dr. sc. Sara Dodig Baučić, postdokt., Frane Kuss, v. asist.
 • prof. dr. sc. Ivana Tomić-Ferić, prof. Hari Zlodre, izv. prof. mr. art. Blaženko Juračić, doc. dr. sc. Danijela Matetić-Poljak, dr. sc. Maja Milošević, postdokt., Mirko Jankov, asist., Anamarija Tadin Pjanić, asist.

Suradnici:

 • izv. prof. dr. sc. Ines Blažević, doc. dr. ac. Nikola Marangunić, doc. art. Mate Akrap, Kosovka Čudina, v. pred., Ivan Violić, str. sur., Katarina Perišić-Lelić, pred.

Studijski programi

Glazbena teorija

Preddiplomski sveučilišni studij

 • Trajanje:  8 semestara240 ECTS
 • Uvjeti za upis: položena državna matura (razina B) i položen prijamni ispit.
 • Stečeni naziv: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus) glazbene teorije

Diplomski sveučilišni studij

 • Trajanje: 2 semestra, 60 ECTS
 • Uvjeti za upis: završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara
 • Stečeni naziv: magistar/magistra glazbene teorije

 

Kompozicija

Preddiplomski sveučilišni studij

 • Trajanje: 8 semestara, 240 ECTS
 • Uvjeti za upis: položena državna matura (razina B) i položen prijamni ispit.
 • Stečeni naziv: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus) muzike (kompozicija)

Diplomski sveučilišni studij

 • Trajanje: 2 semestra, 60 ECTS
 • Uvjet za upis: završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara
 • Stečeni naziv: magistar/magistra muzike (kompozicija)
Loading...