O odsjeku

Odsjek solo pjevanja i studijski program kojeg podržava tijesno su povezani s velikom pjevačkom tradicijom i općenito naglašenim pjevačkim obilježjima Splita i Dalmacije. Ona  se očituju, kako u prirodnom bogatstvu pjevačkih predispozicija iz koje proizlaze i sva naglašeno melodijska obilježja glazbene baštine dalmatinskog kraja, tako i u bogatoj opernoj tradiciji grada Splita koncentriranoj oko Hrvatskog narodnog kazališta i Splitskog ljeta. Upravo stalna prožetost profesora i studenata odsjeka s ovim institucijama, doprinosi vjerodostojnosti izvedbe studijskog programa koji se, s jedne strane prilagođava, ali s druge i utječe na pozitivne promjene „žive“ pjevačke prakse. U nastavne aktivnosti se mogu pribrojiti i redoviti ugledni gostujući predavači koji održavaju radionice i seminare, a  odsjek je i generator i pokretač svih većih glazbeno-scenskih projekata Umjetničke akademije.

Nastavno osoblje:

  • doc. art. Žana Marendić, doc. art. Terezija Kusanović, prof. art. Hari Zlodre, Zoran Velić, viši umjetnički suradnik.
  • prof. dr. sc. Ivana Tomić-Ferić,  izv. prof. art. Alen Čelić, doc. art. Ivan Božićević, doc. dr. sc. Vito Balić, v. pred. dr. sc. Danijela Matetić-Poljak, pred. Katarina Akrap-Ćulum.

Suradnici:

  • prof. dr. sc. Magdalena Nigoević, doc. art. Elena Nikolaeva, izv. prof. dr. sc. Ines Blažević, doc. dr. sc. Nikola Marangunić, dr. sc. Marijo Krnić, znan. sur., Ante Jerkunica, struč. sur., Anita Barač, pred., Katarina Perišić-Lelić, pred., Valentina Štrbac-Čićerić, pred., Nives Tošić Kusanović, korep., Ana Stanković, struč. sur., Aneta Gotovac, asist., Veton Marevci, struč. sur.

Studijski programi

Solo pjevanje

Preddiplomski studij

  • Trajanje: 8 semestara, 240 ECTS
  • Uvjeti za upis: položena državna matura (razina B) i položen prijamni ispit
  • Stečeni naziv: Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus) muzike

Uvjeti upisa: završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju i uspješno položene dodatne provjere prema posebnom Pravilniku.

 

Diplomski studij

  • Trajanje: 2 semestra, 60 ECTS
  • Uvjeti za upis: završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara
  • Stečeni naziv: Magistar/magistra muzike

Uvjeti upisa: Završen odgovarajući preddiplomski studij i položen kvalifikacijski, odnosno razredbeni ispit prema posebnom Pravilniku.

Loading...