O odsjeku

Odsjek za kazališnu umjetnost (studijski program Gluma), osnovan 2005. godine, najmlađi je odsjek na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Nastao kao izraz potrebe za mladim glumcima i glumicama u kazalištima na jadranskoj obali, splitski studij Glume osmišljen je kao postupan proces izobrazbe samostalne umjetničke osobnosti svakog pojedinog studenta, uz puno uvažavanje individualnosti i osobnih senzibiliteta. Poštujući tradiciju hrvatske prakse u odgoju glumca, studijski programi prate klasične i suvremene svjetske pedagoške prakse te odabir programskih sadržaja stavljaju u kontekst pripadnosti mediteranskom kulturnom krugu.

Nastavnici i vanjski suradnici Odsjeka renomirani su umjetnici, znanstvenici i vrsni stručnjaci u svojim područjima, dobitnici brojnih priznanja za umjetnički i pedagoški rad, aktivno prisutni na nacionalnoj i međunarodnoj kulturnoj sceni.

Splitski studenti glume, u redovnoj suradnji s kazalištima u Splitu i Dalmaciji (HNK Split, GKM Split, GKL Split, Playdrama Split, HNK u Šibeniku, HNK Zadar, KMD Dubrovnik) nacionalnim manifestacijama (Splitsko ljeto, Marulićevi dani, Mali Marulić, Noć knjige, Noć muzeja), gradskim ustanovama u kulturi (Gradska knjižnica Marka Marulića, Gradska knjižnica Solin, Muzej grada Splita, Muzej hrvatskih arheoloških starina, Arheološki muzej, Tusculum Salona, HRT – Radio Split)) te nezavisnom scenom, tijekom školovanja dobivaju priliku javnog nastupanja u dramskim i glazbeno-scenskim produkcijama. Kroz suradnju s Odsjekom za film i video redovno nastupaju u studentskim filmskim produkcijama. Dobitnici su mnogih uglednih nagrada i priznanja.

 

Studijski programi

 

Preddiplomski studij Gluma
 • Trajanje: 8 semestara, 240 ECTS
 • Uvjeti za upis: položena državna matura (Hrvatski jezik i Strani jezik razina A, Matematika razina B) i položen prijamni ispit
 • Stečeni naziv: Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus) glume

Sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) glume sa završenim Preddiplomskim studijem glume osposobljen je za kreiranje uloga i profesionalnu umjetničku suradnju sa svim kreatorima umjetničkog procesa u profesionalnom kazalištu, na televiziji i filmu te alternativnim izvedbenim formama, i to u širokom rasponu žanrova i kreativnih zahtjeva suvremene produkcijske prakse.

Jezgru programa čine kolegiji Gluma, Scenski pokret i Scenski govor, izvođeni u skupinama do osam studenata s naglaskom na praktičnom radu (vježbe). Studij također nudi sveobuhvatno obrazovanje iz područja književnosti, povijesti drame i kazališta, dramaturgije, hrvatskog jezika, fonetike, povijesti umjetnosti, psihologije, sociologije, stranog jezika i produkcije uz terensku nastavu, radionice te sadržajne izvannastavne aktivnosti.

Nastavnici:

 • doc. art​.​ Petra Kovačić Botić​ / Gluma - Radnja / Lik i karakter
 • red​.​ prof. art. ​Goran Golovko / Gluma - Stil i žanr / Uloga
 • red. prof. art​.​ Bruna Bebić / Scenski govor
 • izv. prof. art​.​ Alen Čelić / Scenski pokret / Akrobatika i mima / Mačevanje / Maska i mima
 • izv. prof. art. ​Almira Osmanović / Scenski pokret - Osnove plesa / Društveno-scenski ples
 • doc. art. ​M​ate Akrap / Glazbeni izraz / Tehnika songa
 • red. prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković / Hrvatski jezik s fonetikom / Hrvatski jezik s dijalektologijom
 • dr. sc. Matko Botić, pred. / Povijest drame i kazališta /​ Dramaturgija 
 • red. prof. dr. sc. Srećko Jurišić / Književnost
 • red. prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović / Uvod u sociologiju / Sociologija kulture
 • izv. prof. art. Tatjana Aćimović / Uvod u produkciju
 • v. pred. Tea Katunarić Kirjakov / Povijest umjetnosti
 • v. pred. Andrea Čvrljak / Psihologija
 • pred. Katarina Perišić - Lelić / Engleski jezik
 • asist. Nenad Srdelić
 • ​asist. Monika Vuco
 • asist. Davor Pavić
 • asist. Anja Ostojić
 • asist. Vana Bakalić
 • str. sur. Ana Donadini Jajac
 • str. sur. Ana Marija Veselčić
 • str. sur. Slavena Verić

 

Diplomski studij Gluma
 • Trajanje: 2 semestra, 60 ECTS
 • Uvjeti za upis: završen preddiplomski studij Gluma u trajanju od 8 semestara ili srodni studij (izvedbene umjetnosti) s najmanje 240 ECTS bodova i položen prijamni ispit
 • Stečeni naziv: Magistar/magistra glume

Magistar glume sa završenim Diplomskim studijem glume osposobljen je za samostalnu autorsku glumačku kreaciju, zasnovanu na istraživanju povijesnih i suvremenih aspekata glumačke prakse a primijenjenu uspostavljanjem sklada s vlastitom (glumačkom) osobom.

Uz pripremu samostalnog diplomskog rada s mentorom (produkcija i izvedba diplomske dramske predstave te pisani rad) Diplomski studij glume nudi uvid u Povijest glume i režije, specijalistički kolegij Gluma i režija na filmu i videu i izborne kolegije iz područja Produkcije i Psihodinamike kreativnosti.

U suradnji Odsjeka s kazalištima i nezavisnim kazališnim družinama najuspješnijim diplomskim dramskim produkcijama omogućeno je postati dijelom njihovog redovnog repertoara.

Nastavnici:

 • red. prof. art. Goran Golovko / Diplomski rad, samostalni rad studenta s mentorom
 • red. prof. art. Bruna Bebić / Diplomski rad, samostalni rad studenta s mentorom  
 • izv. prof. art. Alen Čelić  / Diplomski rad, samostalni rad studenta s mentorom
 • doc. art. Petra Kovačić Botić / Diplomski rad, samostalni rad studenta s mentorom
 • red. prof. art. Slobodan Jokić / Gluma i režija na filmu i videu
 • v. pred. Dinko Božanić  / Gluma i režija na filmu i videu
 • pred. dr. sc. Matko Botić / Povijest glume i režije
 • izv. prof. art. Almira Osmanović  / Glazbeno - scenski praktikum (izborni kolegij)
 • doc. art. Terezija Kusanović  / Glazbeno - scenski praktikum (izborni kolegij)
 • izv. prof. art. Tatjana Aćimović / Razvoj umjetničkog projekta / Produkcija i upravljanje umjetničkim projektom (izborni kolegiji)
 • pred. Andrea Čvrljak / Psihodinamika kreativnosti (izborni kolegij)
 • doc. art. Tanja Vrvilo / Filmske prakse i izvedbena umjetnost (izborni kolegij)
 • str. sur. Ana Donadini Jajac
 • str. sur. Boris Šebez
 • str. sur. Damir Bartol Indoš

 

Loading...