Pravila ponašanja u muzeju uobličena su u trominutni nijemi duhoviti video pantomimskog izričaja.

Trominutni nijemi duhoviti video pantomimskog izričaja objašnjava pravila ponašanja u muzeju. Video je realiziran prema ideji Lade Laure, više muzejske pedagoginje Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, u suradnji s Odsjekom za glumu Umjetničke akademije u Splitu (mentorica: izv. prof. art. Bruna Bebić).

Neprimjereno ponašanje u muzeju (npr. diranje izložaka, naslanjanje na predmete ili vitrine, konzumiranje hrane i pića u izložbenom prostoru) predstavlja rizik za muzejske predmete.

Scenarij: Anja Ostojić
Režija: Matko Petrić
Gluma (studenti 3. godine UMAS, studijski program Gluma): Mia Buljan, Filip Luka Gospić, Danica Katunarić, Katarina Lekić, Mate Tavrić, Denis Tomić i Zdravko Vukelić.

 

Gradsko kazalište lutaka i Odsjek za glumu Umjetničke akademije na Splitskom ljetu 2021., Meštrovićeve Crikvine – Kaštilac

Marko Marulić: JUDITA