O odsjeku

Studij konzervacije-restauracije pokrenut je 1997. godine, kada je i osnovana Umjetnička akademija u Splitu. Zajednički je to studij Umjetničke akademije u Splitu i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu.

Studijski je program prvotno trajao četiri godine. Tijekom ak. god. 2004./2005. studijski je program prilagođen bolonjskom sustavu studiranja. Koncipiran je kao integrirani preddiplomski i diplomski studij u trajanju od pet godina čijim se završetkom stječe zvanje magistra/magistre konzervacije-restauracije.

Studij nudi četiri specijalistička usmjerenja:

 • konzervacija-restauracija štafelajnih slika i polikromiranog drva,
 • konzervacija-restauracija kamena,
 • konzervacija-restauracija zidnih slika i mozaika,
 • konzervacija-restauracija metala i arheološke baštine.

Uz stjecanje teorijskih znanja, studij omogućuje izravan rad na kulturnoj baštini.  Pri Odsjeku djeluju četiri radionice, a svaka je specijalizirana za zahvate na određenoj vrsti materijala/predmeta.  Konzervatorsko-restauratorski radovi izvode se u radionicama na Odsjeku ili u nekoj od nastavnih baza Akademije te in situ. Praktično iskustvo koje studenti steknu za vrijeme studija omogućuje im brzo uključivanje u zajednicu djelatnih konzervatora-restauratora nakon stjecanja diplome.

Studenti rade na konzervatorsko-restauratorskim projektima pod vodstvom svojih nastavnika – djelatnika Odsjeka. Nastavnici imaju stručna zvanja potrebna za izvođenje zahvata na slikama na različitim nosiocima, polikromiranoj drvenoj skulpturi, kamenu, metalu, zidnim slikama, mozaicima i intarzijama od tvrdoga kamena i predmetima arheološke baštine.

Pri Odsjeku djeluju dva laboratorija: Laboratorij za prirodo-znanstvena istraživanja u konzervaciji-restauraciji i Laboratorij za radiografska ispitivanja.

Odsjek provodi brojne izvannastavne akademske aktivnosti: organizira gostujuća predavanja pozvanih predavača iz Hrvatske i inozemstva , teorijsko-praktične radionice te znanstveno-stručne skupove. Svake tri godine organizira Međunarodnu konferenciju studija konzervacije-restauracije. Godine 2012. Odsjek je organizirao prvi Kongres konzervatora-restauratora u Hrvatskoj. (linkovi)

Odsjek za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu dobitnik je Nagrade Vicko Andrić za 2012. godinu za izvanredan doprinos u zaštiti kulturne baštine. Nagradu dodjeljuje Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Na Odsjeku je realiziran jedan europski znanstvenoistraživački projekt: Conservation of Art in Public Spaces / CAPuS (2018. – 2022.). (http://www.capusproject.eu/)

Pročelnik Odsjeka za konzervaciju - restauraciju
Mladen Čulić, izv. prof. art.
Zamjenik pročelnik Odsjeka za konzervaciju - restauraciju
Krešimir Bosnić, pred.

Nastavno osoblje:

 • izv. prof. art. Siniša Bizjak
 • pred. Krešimir Bosnić
 • izv. prof. dr. art. Mladen Čulić
 • prof. art. Ivo Donelli
 • prof. art. Jurica Matijević
 • prof. art. (T) dr. sc. Branko Matulić
 • izv. prof. art. dr. sc. Miona Miliša
 • doc. art. Filip Rogošić
 • izv. prof. art. dr. sc. Sagita Mirjam Sunara
 • prof. art. Lara Vidaković.

Nastavnici s drugih odsjeka:

 • v. pred. dr. sc. Doroti Brajnov Botić
 • doc. art. Dragan Dužević
 • v. pred. dr. sc. Barbara Gaj Ristić
 • izv. prof. art. Robert Jozić
 • doc. dr. sc. Danijela Matetić-Poljak
 • v. pred. dr. sc. Ita Prančević-Borovac
 • v. pred. Duško Violić

Suradnici s Prirodoslovnog-matematičkog fakulteta u Splitu:

 • izv. prof. dr. sc. Ivica Ljubenkov
 • izv. prof. dr. sc. Renata Odžak
 • izv. prof. dr. sc. Stjepan Orhanović
 • doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović
 • doc. dr. sc. Matilda Šprung
 • doc. dr. sc. Elma Vuko
 • izv. prof. dr. sc. Mirko Ruščić
 • izv. prof. dr. sc. Biljana Apostolska
 • doc. dr. sc. Martina Požar
 • doc. dr. sc. Željka Sanader Maršić
 • pred. Ivana Žaper
 • laborant Josipa Marić 

 

Vanjski suradnici:

 • doc. art. Marin Barišić
 • pred. Joško Ćurković
 • v. pred. Anita Gamulin
 • doc. art. Lana Kekez Kelava
 • doc. art. dr. sc. Vinka Marinković,
 • izv. prof. art. Žana Matulić Bilač
 • doc. dr. sc. Frane Mihanović
 • doc. dr. sc. Goran Nikšić
 • doc. mr. art. Mirta Pavić
 • pred. Nikola Radošević
 • v. pred. Ivana Svedružić Šeparović
 • pred. dr. sc. Sandra Šustić
 • asist. Jelena Zagora
 • str. sur. Helena Ugrina

Studijski program

Integrirani preddiplomski i diplomski studij

 • Trajanje: 10 semestara, 300 ECTS
 • Uvjeti za upis: položena državna matura (razina B) i položene dodatne provjere
 • Stečeni naziv: magistar/magistra  konzervacije i restauracije

Studenti mogu odabrati jedno od četiri specijalistička usmjerenja koje studij nudi. Na prvoj godini prate nastavu iz sve četiri specijalizacije, na drugoj godini sužavaju izbor na dvije specijalizacije, a na trećoj se opredjeljuju za jednu od njih. Tijekom treće i četvrte godine prolaze koncentriranu teorijsku i praktičnu nastavu iz odabranog specijalističkog područja. Peta studijska godina posvećena je izradi magistarskog stručnog rada.

Magistar/magistra konzervacije-restauracije može se zaposliti u ustanovama koje se bave konzervatorsko-restauratorskom djelatnošću ili pokrenuti privatnu praksu.

Loading...