Povijest

Početci Umjetničke akademije u Splitu vezuju se za Pedagošku akademiju, osnovanu još 1945. godine, pri kojoj je djelovao dvogodišnji studij nastavničkog smjera iz područja likovne umjetnosti, koji je postupno prerastao u trogodišnji, a potom i četverogodišnji. Studij Likovne kulture i likovne umjetnosti najstariji je studijski program na Umjetničkoj akademiji u Splitu.

Godine 1957. osnovana je Studijska grupa za muzički odgoj – ishodište današnjega studija Glazbene pedagogije, najstarijega studijskog programa na Odjelu za glazbenu umjetnost.

Preustrojem splitskog Sveučilišta 1978. godine, splitski Nastavnički studiji postaju sastavnim dijelom jedinstvenoga Filozofskog fakulteta u Zadru, da bi se 1991. godine osnovao samostalni Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja, pri kojem djeluju studiji Likovne kulture i Glazbene kulture.

Ta dva studija predstavljaju jezgru oko koje se formirala buduća Umjetnička akademija u Splitu, koja je osnovana 1997. godine.

Odjel za kazališnu umjetnost osnovan je 2005. godine te se danas Umjetnička akademija sastoji od tri odjela: likovnog, glazbenog i kazališnog.

 

Ustroj

Ustrojbene jedinice Umjetničke akademije u Splitu su odjeli, odsjeci, Knjižnica i Dekanat.

Odjeli:

Odjel za likovne umjetnosti čini šest odsjeka (odsjeci su navedeni abecednim redom prema nazivu):

Odjel za glazbenu umjetnost organiziran je u šest odsjeka:

Odjel za kazališnu umjetnost obuhvaća jedan odsjek:

 

Djelatnost

Umjetnička akademija u Splitu je javno visoko učilište, sastavnica Sveučilišta u Splitu koja obavlja djelatnost  u području likovnih, glazbenih i dramskih umjetnosti, znanosti o umjetnosti i visokog obrazovanja.

Temeljna djelatnost Umjetničke akademije u Splitu je obrazovanje studenata. Akademija trenutno izvodi 18 preddiplomskih sveučilišnih studija, 18 sveučilišnih diplomskih studija i jedan integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij. (Poveznica na nastavne programe.)

Djelatnosti Akademije u audiovizualnom, multimedijalnom i interdisciplinarnom području su:

 • umjetnički rad;
 • znanstveni i istraživački rad;
 • svi oblici cjeloživotnog obrazovanja;
 • obrazovanje odraslih;
 • galerijsko-izlagačka, koncertna i izvedbena djelatnost;
 • izdavačka, tiskarska, nakladnička, knjižnična te informatička djelatnost za potrebe nastavne, umjetničke, znanstvene, istraživačke i stručne djelatnosti Akademije;
 • digitalno izdavaštvo audiovizualnih sadržaja;
 • audiovizualne produkcije i distribucije koncerata, kazališnih predstava, filmova, videa i elektroničke umjetnosti;
 • izrada i provedba umjetničkih, znanstvenih, istraživačkih i stručnih nacionalnih i međunarodnih projekata;
 • konzervatorsko-restauratorska djelatnost;
 • produkcija i distribucija filmova, videa i elektroničkih umjetnosti;
 • organizacija nacionalnih i međunarodnih umjetničkih, znanstvenih, strukovnih skupova, konferencija, prezentacija, izložbi, festivala, natjecanja i ostalih manifestacija;
 • provedba postupaka izbora u odgovarajuća zvanja u skladu sa Zakonom i drugim propisima.