REFERADA

Informacije

  1. Upis u ljetni semestar ak. god. 2023./2024.
  2. Upis u višu godinu 2023./2024.
  3. Vodič za studente koji su diplomirali
  4. Odluka Senata o trećem upisu nepoloženog predmeta u ak. god. 2022./2023.
  5. Odluka o naknadnom upisu
  6. Tumačenje Odluke Senata Sveučilišta u Splitu – treći upis nepoloženog predmeta
  7. Obavijest o ukidanju indexa

 

Radno vrijeme za studente*

pon, ut, sri, čet, pet: 10.00-12.00
pon, sri: 16.00-18.00

*O izmjenama uobičajenog radnog vremena (u periodu kad se obavljaju upisi, provode dodatne provjere i sl.) korisnici će biti obaviješteni putem poveznice:
Izmjene radnog vremena

Izdavanje potvrde o studiranju i prijepisa ocjena

Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu uvela je mogućnost izdavanja potvrda s elektroničkim pečatom (e-potvrda) iz ISVU sustava.

Do sada ste na mail referada@umas.hr mogli zatražiti izdavanje potvrde elektronskim putem na način da dobijete scan ovjerene potvrde u pdf formatu. Uvođenjem potvrde s elektroničkim pečatom imate mogućnost dobiti potvrdu na tri načina:

  1. Podnošenjem zahtjeva za izdavanjem potvrde s elektroničkim pečatom u Studomatu

Upute su dostupne na poveznici UPUTE

  1. Na upit za izdavanjem potvrde s elektroničkim pečatom koji šaljete na mail referada@umas.hr potvrdu ćete dobiti na službenu mail adresu koju imate na UMAS-u: ime.prezime@umas.hr.

Obratite pažnju da se e-mailu ime.prezime@umas.hr pristupa putem Office365 (www.office.com) s različitom lozinkom od one za Studomat!!! Korisnička oznaka je ista!
Ako ste zaboravili lozinku za Office365 obratite se djelatnicama Akademije:
Dalida Cikatić (dalida@umas.hr) ili Silvia Boban (silvia@umas.hr).

  1. Osobno u studentskoj referadi uz predočenje x-ice.

Potvrde putem Studomata

Dostupne su sljedeće vrste e-potvrda s elektroničkim pečatom (e-potvrda) iz ISVU sustava:
Potvrda o upisu - na hrvatskom jeziku
Potvrda o upisu s prijepisom ocjena - na hrvatskom jeziku
Potvrda o upisu za internacionalnu uporabu - na engleskom jeziku
Potvrda o upisu s prijepisom ocjena za internacionalnu uporabu - na engleskom jeziku

Izdavanje potvrde putem e-građani

Običnu potvrdu o statusu studenta (potvrda koja ne sadrži ni broj bodova ni prijepis ocjena), redovito upisani student može preuzeti putem aplikacije e-Građani (e-Građani). Navedenoj aplikaciji, student pristupa uz pomoć AAi identiteta kojeg inače koristi i za pristup Studomatu.

 

Kalendar nastave i Ispitnih rokova

 

Nastavni programi

 

Prijelaz s drugog visokog učilišta na Umjetničku akademiju

 

 

Loading...