Redovitom studentu prilikom upisa studija visoko učilište izdaje Studentsku iskaznicu (x-ica).

Studentskom iskaznicom student dokazuje status studenta te pomoću nje ostvaruje svoja prava (na prehranu, korištenje biblioteka Sveučilišta…).

Više o studentskoj iskaznici, razinama prava na prehranu, e-zapisu o statusu studenta, provjeru izdanih računa te provjeru stanja na x-ici studenti mogu vidjeti na poveznici:

https://www.srce.unizg.hr/issp/

Student mora voditi računa da mu je u Studomatu evidentirano ispravno prebivalište. Ako student uoči da mu prebivalište nije ispravno evidentirano, o tome osobno obavještava Studentsku referadu koja će u sustav unijeti točnu adresu na temelju preslika važeće osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu koju izdaje MUP.

Adresa prebivališta je jedan od elemenata za izračun razine prava na prehranu.

Za studente Umjetničke akademije u Splitu Studentska iskaznica izrađuje se i naručuje u Studentskoj referadi, ured broj 23, Tvrđava Gripe.

Gubitak x-ice prijavljuje se osobno u istom uredu gdje se ispunjava zahtjev za izradu nove x-ice uz predočenje identifikacijskog dokumenta (osobna, putovnica…).

Cijena izrade nove x-ice je 11,70 eura koje student uplaćuje na žiro račun Umjetničke akademije.

Podatci za uplatu:

Platitelj: Ime i prezime studenta, OIB

Primatelj: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, Split

IBAN/Account No.: HR51 2407000 1100569380

Svrha uplate/Purpose of Payment: Troškovi izrade x-ice

Iznos/Total: = 11,70 eura / 88,15 kn

Cijene iskazane u EUR su obračunate po fiksnom tečaju 1 euro = 7,53450 kuna.

Odluka Ministarstva o trošku izrade studentske iskaznice

Potvrda o uplati prilaže se uz Zahtjev.

Do izdavanja nove studentu se daje na korištenje privremena x-ica koja se može koristiti u studentskim restoranima.

Student je dužan vratiti privremenu x-icu prilikom preuzimanja nove x-ice.

Dodatna pitanja uputite na mail: referada@umas.hr