STUDENTSKA VREDNOVANJA KVALITETE

Vrednovanje nastavnog rada

Cilj vrednovanja je ispitati  percepciju studenata o nastavnom radu nastavnika i suradnika na pojedinom predmetu, uvidjeti eventualne probleme s kojima se studenti susreću te dobiti uvid u studentske prijedloge za unaprjeđenja nastave.

Postupak vrednovanja provodi Centar/Ured za kvalitetu u suradnji s Odborom Akademije.

Vrednovanje se provodi anketnim upitnicima, jednom u semestru. Anketi mogu pristupiti student svih akademskih godina.

Odluku o načinu provedbe vrednovanja  (papir/olovka ili online) donosi Odbor za kvalitetu Akademije, zasebno za svaki semester akademske godine.

Anketni upitnik studentskog vrednovanja nastavnika i nastavnog rada

Rezultati provedenih vrednovanja nastavnog rada →

 

Vrednovanje rada administrativnih i stručnih službi te drugih vidova studentskog života

Cilj vrednovanja je utvrditi  zadovoljstvo  studenata  radom  stručnih  i administrativnih službi te različitim vidovima  studentskog života: infrastrukturom Akademije, radom službi Akademije (knjižnica, studentska referada, uprava), Studentskim zborom Akademije, te zadovoljstvo  studentskim smještajem, prehranom, sportom, rekreacijom i zdravstvenom zaštitom.

Anketa se provodi jednom godišnje, elektroničkim putem i to tako da Ured za kvalitetu Sveučilišta studentu pošalje poveznicu na adresu elektroničke pošte preko koje student pristupa ispunjavanju ankete. Anketi NE pristupaju studenti završnih godina studija.

Anketni upitnik studentskog vrednovanja rada administrativnih službi i drugih vidova studentskog života

Rezultati provedenih vrednovanja rada administrativnih i stručnih službi te drugih vidova studentskog života →

 

Vrednovanje cjelokupne razine studija

Cilj vrednovanja je utvrditi zadovoljstvo i stavove studenata o cjelokupnom studiju: općim uvjetima studiranja, administrativnim i stručnim službama, sadržaju i organizaciji studijskog programa, provedbi nastave i postupcima procjene znanja, odnosu nastavnika prema studentu, institucionalnoj potpori studiranju, odnosima između studenata te ostalim aspektima studiranja kako bi se ukazalo na mogućnosti poboljšanja kvalitete cjelokupnog studija. Anketa se provodi jednom godišnje.

Anketni upitnik studentskog vrednovanja cjelokupne razine studija

Rezultati provedenih vrednovanja cjelokupne razine studija →

Loading...