Reakreditacija

Umjetnička akademija – Samoanaliza

Umjetnička akademija – Self-evaluation

Izvjesće stručnog povjerenstva o reakreditaciji

Akreditacijska preporuka AZVO-a