BAŠĆINSKI GLASI: JUŽNOHRVATSKI ETNOMUZIKOLOŠKI GODIŠNJAK

Časopis Bašćinski glasi jedini je etnomuzikološki godišnjak u Republici Hrvatskoj. Izdaje ga Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, a pokrenuo ga je 1991. godine Nikola Buble, etnomuzikolog i dugogodišnji profesor na Umjetničkoj akademiji. Od tada izlazi kontinuirano, jedno vrijeme kao dvobroj; do danas je objavljeno više od 200 priloga.

Stalne rubrike su: znanstveni članci, recenzije, prikazi, osvrti, sažeci i dijelovi doktorskih disertacija tematski vezani uz hrvatsku glazbenu baštinu. Teme priloga su tradicijske, povijesne, arhivske i analitičke u području humanističkih znanosti, no časopis je otvoren i prilozima iz srodnih polja društvenih znanosti koja imaju dodirnih točaka sa glazbenom kulturom.

U časopisu prevladavaju radovi na hrvatskom jeziku sa sažecima na engleskom, ali zaprimaju se i objavljuju tekstovi i na stranim jezicima.

Svi prihvaćeni znanstveni radovi moraju proći dvostruku anonimnu recenziju. Autorima se ne naplaćuju nikakvi troškovi; radovi imaju otvoren pristup na mrežnim stranicama časopisa.

Puni tekst radova može se koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.

Časopis izlazi jednom godišnje: prilozi se zaprimaju do 15. svibnja, a aktualni broj izlazi u prosincu tekuće godine.

Objavljeni radovi se referiraju na:

Hrčku (hrvatski portal znanstvenih časopisa) od 26. travnja 2017.

RILM – u (Répertoire International de la Littérature Musicale) – New York, USA.

Poveznica na Hrčak:

 

hrčak