Međunarodna suradnja

Odlazna mobilnost

Ako ste student Umjetničke akademije u Splitu i želite otići na mobilnost u svrhu pohađanja nastave ili obavljanja stručne prakse, ova je stranica namijenjena vama. Stranica je također namijenjena zaposlenicima i vanjskim suradnicima Umjetničke akademije u Splitu koji žele provesti kraći period na nekom inozemnom visokom učilištu u svrhu održavanja nastave ili stručnog usavršavanja.

Važno je znati da se na našoj ustanovi akademska mobilnost može realizirati kroz dva programa:

  • Erasmus+ (program namijenjen studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju)
  • CEEPUS (program namijenjen studentima i nastavnom osoblju)

Pravni akt koji uređuje osnovna načela mobilnosti studenata i nastavnika je Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Splitu.

Erasmus+

Erasmus+ je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Erasmus+ je usmjeren jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta.

U okviru programa Erasmus+, Umjetnička akademija u Splitu ima potpisane međuinstitucijske sporazume o suradnji s brojnim visokim učilištima u Europi. Popis visokih učilišta na kojima naši studenti i članovi osoblja (nastavnog i nenastavnog) mogu realizirati svoju mobilnost dostupan je ovdje.

Mobilnost se može realizirati i na drugim visokim učilištima, ali tek nakon što se s njima sklopi međuinstitucijski sporazum. Ako želite inicirati sklapanje međuinstitucijskog sporazuma s nekim visokim učilištem iz programskih zemalja (to su zemlje članice EU, Island, Norveška, Lihtenštajn, Turska i Makedonija), kontaktirajte prodekana za umjetnost, znanost, međunarodnu suradnju i ECTS (kontakt-podaci nalaze se pri dnu stranice). Prodekanu trebate dostaviti sljedeće podatke:

  • puni naziv inozemnog visokog učilišta,
  • adresu web-stranice,
  • ime i prezime Erasmus+ koordinatora ili voditelja Ureda za međunarodnu suradnju,
  • e-mail adresu Erasmus+ koordinatora ili voditelja Ureda za međunarodnu suradnju,
  • kratki opis (na engleskom jeziku) vaše dosadašnje suradnje s navedenom ustanovom (ako je suradnja postojala, veći su izgledi za sklapanje međuinstitucijskog sporazuma).

Međuistitucijski sporazumi za partnerske zemlje potpisuju se temljem iskaza interesa sastavnica Sveučilišta u Splitu i dogovora s inozemnim visokim učilištem. Više informacija možete zatražiti od prodekana za umjetnost, znanost, međunarodnu suradnju i ECTS.

VAŽNO: Natječaje za odlaznu mobilnost studenata i osoblja raspisuje Sveučilište u Splitu, a provodi Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu. Prijavu, dakle, ne podnosite matičnoj ustanovi (Umjetničkoj akademiji). Savjetujemo vam da pratite web-stranicu sveučilišnog Ureda za međunarodnu suradnju kako biste na vrijeme bili obaviješteni o natječajima.

 

CEEPUS

CEEPUS je akronim za “Central European Exchange Program for University Studies”. To je srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije osmišljen kao regionalni program akademske mobilnosti. Uz Hrvatsku, u programu sudjeluju: Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka Republika, Kosovo, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija.

Program CEEPUS prvenstveno ima za cilj promicanje mobilnosti unutar CEEPUS mreža, tj. razmjenu studenata i nastavnog osoblja unutar partnerskih ustanova jedne mreže. CEEPUS mrežu čine najmanje tri člana iz najmanje dvije države članice CEEPUS-a, pri čemu jedan član ima ulogu koordinatora mreže. U praksi je broj članova unutar mreže mnogo veći. Koordinatori i partneri mogu biti visoka učilišta i njihove sastavnice. Umjetnička akademija u Splitu trenutno participira u dvije CEEPUS mreže:

  • A.L.I.C.E.  (Odsjek za dizajn vizualnih komunikacija)
  • ADRIART.CE (Odsjek za film i video)

Osim mobilnosti koje se ostvaruju kroz mreže, u okviru CEEPUS-a moguće je ostvariti i mobilnosti izvan mreža (tzv. slobodnjaci, odnosno freemoveri). U većini zemalja freemover prijave odobravaju se samo za ljetni semestar. Rok za prijavu freemover mobilnosti jest 30. studenoga svake godine.

Detaljnije informacije o načinu sudjelovanja visokih učilišta u CEEPUS mrežama i mogućnostima vezanim uz mobilnost studenata i nastavnog osoblja u okviru CEEPUS-a možete pronaći ovdje.

 

Kontakt

Prodekan za umjetnost, znanost, međunarodnu suradnju i ECTS
Erasmus+ i CEEPUS koordinator

Dr. sc. Sagita Mirjam Sunara, doc. art.
sagita.mirjam.sunara@umas.hr

 

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu

Poveznica

 

 

Datum zadnje izmjene: 5. svibnja 2018 (Sagita Mirjam Sunara)