Mapa je eliminacijski faktor, ali ne nosi bodove. 

​Mapu čine jedan crtež i jedna slika prema zadanim predlošcima (vidi dole):

  • crtež na papiru - studija kompozicije s geometrijskim tijelima prema zadanom predlošku (50 cm X 40 cm),
  • slika - studija portreta prema zadanom predlošku, tehnika AERO tempere, 30 cm X 30 cm, na debljem papiru, kartonu ili platnu,

(kako je mali format, platno nije preporučljivo osim ako je vrlo fine teksture). Koristiti se finim kistovima.

Sama mapa neka bude čvršćih korica, radovi uredno izrezani i, ako crtate ugljenom, i fiksirani. 

NAPOMENA: Radove morate izraditi sami, rukopis mora biti vaš, ne nekog instruktora.

Popis korisnih poveznica

 

  • Predložak za crtež 

SLIKA1

 

  • Predložak za slikanje

SLIKA2