Opći uvjeti upisa

Upis u 1. godinu preddiplomskih i integriranog studija

UVJETI UPISA

Uvjeti za upis:

 1. Položena državna matura (kandidati koji završavaju srednju školu 2010. i dalje),
 2. Uspješno položene Dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti – svi kandidati

Pristupnici i pristupnice moraju izvršiti dvije prijave:

 • Prva prijava je putem sustava www.postani-student.hr. Putem tog sustava prijavljuju se ispiti državne mature (rok za prijavu određuje Ministarstvo) te biraju studiji na koje se žele upisati (izbor željenog studija mora biti napravljen prije druge prijave).
 • Druga prijava je prijava Dodatnih provjera, znanja i vještina koju će kandidat obaviti na Studentskoj referadi Umjetničke akademije u Splitu sukladno općem Kalendaru Dodatnih provjera 2023

Pristupnici i pristupnice koji su završili četverogodišnju srednju školu prije uvođenja državne mature ili su već položili državnu maturu mogu svoju registraciju i izbor željenog studija putem sustava www.postani-student.hr izvršiti i poslije roka za prijavu ispita državne mature. Preporučamo da to ipak naprave što prije tj. ne čekaju zadnji dan za izbor željenog studija.

Svi pristupnici i pristupnice dužni su se registrirati putem navedene stranice:

 • pristupnici i pristupnice koji 2023. završavaju srednju školu ili su je završili 2010. i kasnije te nisu položili državnu maturu, dužni su prijaviti i položiti ispite državne mature te izabrati željeni studij;
 • pristupnici i pristupnice koji su položili državnu maturu biraju željeni studij;
 • pristupnici i pristupnice koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. za potrebe upisa na Umjetničkoj akademiji u Splitu nisu obvezni polagati državnu maturu, ali obavezno biraju željeni studij;
 • pristupnici i pristupnice koji su svoje srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske obavezno biraju željeni studij. Ispite državne mature prijavljuju samo ako u njihovoj državi postoji državna matura koju nisu položili. Pristupnici i pristupnice koji su svoje srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske uz to moraju obavezno provesti postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije (više o postupku priznavanja možete pronaći na stranici www.studij.hr pod rubrikom SVE O PRIJAVAMA/ZAVRŠIO/LA SAM SREDNJU ŠKOLU U INOZEMSTVU

Molimo sve pristupnike i pristupnice da redovito prate mrežne stranice: www.studij.hr  i www.postani-student.hr, a da se u slučaju bilo kakvih nedoumica ili pitanja oko prijava obrate na adresu e-pošte info.centar@ncvvo.hr ili na mail adresu Studentske referade referada@umas.hr.

Obrazac Prijave za Dodatne provjere znanja vještina i sposobnosti (DPZVS) moći će se preuzeti na Umjetničkoj akademiji u Splitu, Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18a ili se može isprintati ovdje: Prijava za Dodatne provjere

Školarine (participacije) određene su Programskim ugovorom potpisanim između Sveučilišta i Ministarstva te Odlukom Senata o participaciji studenata u troškovima studiranja

Natječaj Sveučilišta u Splitu za upis u 1. godinu

Opći uvjeti - Gluma

Uvjeti za upis:

 1. Položena državna matura, Hrvatski jezik i Strani jezik razina A, Matematika razina B (kandidati koji završavaju srednju školu 2010. i dalje),
 2. Uspješno položene Dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti - svi kandidati

UVJETI PRISTUPA DODATNIM PROVJERAMA ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

Pristupnici i pristupnice prije pristupanja Dodatnim provjerama znanja, vještina i sposobnosti studentskoj referadi predaju sljedeće dokumente:

 • Prijava za Dodatne provjere
 • životopis;
 • liječničko uvjerenje o nepostojanju prepreka za studiranje na studijskom programu Gluma Umjetničke akademije, ne starije od tri mjeseca;
 • popis radova s osnovnim podacima po vlastitom izboru, a obvezno: dva monologa i tri recitacije - obrazac će biti dostupan i na Akademiji, a može se isprintati i ovdje: Obrazac monolozi-pjesme;
 • dokaz o uplati troškova dodatnih provjera:

Svrha: troškovi Dodatnih provjera za 2023.
Iznos: 39,82 eura
IBAN: HR51 2407000 1100569380
Model: 02
Poziv na broj: OIB kandidata

Prijava za Dodatne provjere s pripadajućim dokumentima predaju se u Studentskoj referadi, Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18a, na dan prijave kako je to navedeno u Kalendaru Dodatnih provjera 2023.

Dokumenti poslani poštom ne uzimaju se u obzir.

Pristupnici i pristupnice koji ne dostave potpunu dokumentaciju ne mogu pristupiti razredbenom postupku.

Umjetnička akademija garantira anonimnost pristupnika i pristupnica do okončanja Dodatnih provjera.

Opći Kalendar Dodatnih provjera - Gluma - rujan 2023. godina

Jesenski rok:

Četvrtak, 31. 8. zaključene prijave za upis studija Umjetničke akademije putem sustava www.postani-student.hr

Petak, 1. 9. od 9.00 do 14.00 sati predaja obrasca  Prijava za Dodatne provjere s pripadajućim dokumentima u Studentskoj referadi Umjetničke akademije (Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A)

Petak, 1. 9. od 16:30 do 20:00 sati i subota, 2. 9. od 10 sati - provjera kandidata, širi izbor - Scena A, Zagrebačka 3 (redoslijed kandidata biti će objavljen nakon prijava)

Subota, 2. 9. iza 16 sati - objava rezultata, širi izbor (na oglasnoj ploči Zagrebačka 3)

Nedjelja, 3. 9. - četvrtak, 7. 9.  -  DPZVS, Scena A, Zagrebačka 3 i Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A (detaljan raspored bit će naknadno objavljen)

Petak, 8. 9.

službeni rezultati DPZVS nakon 12 sati (na web stranici Umjetničke akademije i oglasnoj ploči na lokaciji Glagoljaška 18A)

Žalba na rezultate DPZVS podnosi se na e-mail office@umas.hr ili osobno na adresu Zagrebačka 3, 21000 Split najkasnije do 11. 9. u 12 sati.

Ponedjeljak, 18. 9. iza 15 sati - objava konačnih rang-listi za upise na studijske programe u jesenskom roku putem sustava www.postani-student.hr

 

UPIS

Utorak, 19. 9.

9.00 -12.00 upis studenata iz jesenskog roka u Studentskoj referadi Umjetničke akademije (Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A)

Obavijest o upisima za kandidate koji ostvare pravo upisa u jesenskom roku s detaljnim uputama biti će objavljene na web stranici.

Umjetnička akademija neće uzimati u obzir prijave za DPZVS pristigle poštom.

Pristupnici su dužni podmiriti troškove Dodatnih provjera, znanja vještina i sposobnosti (DPZVS) u iznosu od 39,82 EUR. Potvrdu o podmirenju troškova koja se uplaćuju na žiro račun Akademije priložiti uz Prijavu za Dodatne provjere zajedno sa dokumentima navedenim na Prijavi koja se može preuzeti s web stranice Akademije.

INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Umjetničkoj akademiji koja je objavila informativne letke na svojim web stranicama https://www.umas.unist.hr/ te putem mail adrese referada@umas.hr

NAPOMENA:

Pristupnici/ce koji u ljetnom roku postupka provjere nisu prešli prag za upise na studijske programe ili eliminacijski prag, mogu u postupku provjere za raspisana slobodna mjesta pristupiti u jesenskom roku postupka provjere.

Svi pristupnici/ce moraju prijaviti studij u Postani student u jesenskom roku i donijeti nove prijave za Dodante provjere s pripadajućom dokumentacijom jer se prijave iz ljetnog roka ne uvažavaju.

Svi pristupnici/ce moraju pristupiti svim ispitima jer se bodovi iz ljetnog ispitnog roka ne uvažavaju.

Gluma - dodatne provjere

 1. Širi izbor

U širem  izboru kandidati izvode dva napamet naučena i pripremljena monologa kao i tri recitacije po osobnom izboru pred razredbenim povjerenstvom. Nakon procjene sposobnosti kandidata za projekciju vlastite osobnosti kroz glumački zadatak, prenošenja misaonih i emotivnih aspekata književnog predloška na publiku te njihovih glasovnih mogućnosti, govornih sposobnosti i tjelesne koordinacije, članovi povjerenstva ocjenjuju kandidate ocjenama „prošao u uži izbor“ i „nije prošao u uži izbor“. U uži izbor ulaze kandidati koji od svih članova povjerenstva dobiju ocjenu „prošao u uži izbor“.

 1. Uži izbor

Kandidati u užem izboru pojedinačno rade s članovima razredbenog povjerenstva na monolozima i recitacijama prikazanim u širem izboru (gluma), na novim literarnim sadržajima zatvorene forme (scenski govor), pristupaju provjeri orijentacije u prostoru i tjelesne koordinacije (scenski pokret), provjeri sluha i osjećaja za ritam, testu opće kulture te psihološkom (motivacijskom) testu.  Nakon ovoga rada pristupaju završnom razredbenom ispitu pred povjerenstvom, izvodeći jedan od pripremljenih monologa i jednu od pripremljenih recitacija.

Elementi postupka užeg izbora boduju se kako slijedi:

 1. Uspjeh u srednjoj školi - maksimalno 25 bodova
 2. Test opće kulture - maksimalno 50 bodova
 3. Gluma - maksimalno 125 bodova
 4. Scenski govor - maksimalno 125 bodova
 5. Scenski pokret - maksimalno 125 bodova
 6. Sluh i ritam - maksimalno 25 bodova
 7. Motivacijski test - maksimalno 25 bodova.

U drugom razredbenom krugu (uži izbor) maksimalan broj bodova je 500. Kandidati s više od 300 bodova prelaze upisni prag. Prvih osam kandidata s najvišim brojem bodova iznad upisnog praga stječe pravo upisa u prvu godinu.

Nakon provedbe Dodatnih provjera, a na prijedlog Ispitnog povjerenstva, Vijeće Umjetničke akademije donosi odluku o rezultatima ispita, te na oglasnoj ploči Akademije (Glagoljaška 18A) oglašava rang liste svih kandidata i kandidatkinja.

Kandidati i kandidatkinje koji su stekli pravo upisa mogu se upisati u prvu godinu studija na Umjetničkoj akademiji samo u upisnom roku u kojem su se natjecali.

Kandidati i kandidatkinje koji su stekli pravo upisa, a ne upišu se u roku određenom Kalendarom Dodatnih provjera, gube pravo upisa. Na mjesto neupisanih kandidata i kandidatkinja mogu se upisati kandidati i kandidatkinje s “liste čekanja”.

Slobodna mjesta za rujan za upis u 1. godinu (kvote) - Gluma

Odjel za kazališnu umjetnost - Prijediplomski sveučilišni studij

Plan upisa u 1. godinu redovitog studija 2023. godine

UKUPNO

Gluma

4

Umjetnička akademija upisuje studente u 1. godinu prijediplomskog studija glume svaku drugu godinu.

 

Rezultati Dodatnih provjera

Objavljeni su rezultati Dodatnih provjera te uputa za upis brucoša:

Rezultati Dodatnih provjera i upis brucoša

UPISI - rujan

Utorak, 19. 9.

9.00 - 12.00 upis studenata iz jesenskog roka u Studentskoj referadi Umjetničke akademije (Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A)

UPIS BRUCOŠA - uputa

 

INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Umjetničkoj akademiji koja je objavila informativne letke na svojim web stranicama https://www.umas.unist.hr/ te putem mail adrese referada@umas.hr