Opći uvjeti upisa u 1. godinu diplomskih studija 2023./2024.

UVJETI UPISA

Završen prijediplomski studij u trajanju od 8 semestara (240 ECTS bodova) za Odjel glazbenih umjetnosti i Odjel za kazališnu umjetnost, odnosno 6 semestara (180 ECTS bodova) za Odjel likovnih umjetnosti te uspješno položen završni ispit.

Detalji za svaki studij posebno navedeni su na web stranici Umjetničke akademije pod rubrikom UPISI

PRIJAVE

Prijave za razredbeni postupak s pripadajućom dokumentacijom predaju se osobno u studentskoj referadi, Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A, Split kako slijedi:

za Kazališni odjel

 • 25. 09. - 29. 09. 2023. od 10:00 do 12:00 sati
 • 02. 10. 2023. od 10:00 do 11:00 sati

za Glazbeni odjel

 • 18. 09. – 02. 10. 2023. od 10:00 do 12:00 sati

za Likovni odjel

 • 02. 10. 2023. od 10:00 do 13:00 sati

Prijave za online pristup razredbenom ispitu za diplomski studij Dizajn vizualnih komunikacija primaju se na e-mail studentske referade referada@umas.hr od 1. 9 .2023.g. do zaključno 02. 10. 2023.g. u 10:00 sati.

Prijava za online pristup mora sadržavati popunjen obrazac prijave za razredbeni postupak, potpisan i skeniran te skeniranu svu  potrebnu dokumentaciju za prijavu.

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

 • diploma ili potvrda o završenom preddiplomskom stručnom ili preddiplomskom sveučilišnom studiju sa stečenih 180 ECTS odnosno 240 ECTS bodova,
 • ovjereni prijepis ocjena ili dopunska isprava o studiju,
 • domovnica,
 • rodni list ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,
 • liječničko uvjerenje o nepostojanju prepreka za studiranje na Umjetničkoj akademiji u Splitu, ne starije od 3 mjeseca,
 • liječničko uvjerenje o sposobnosti razlikovanja boja potrebno za sve studijske grupe Odjela za likovne umjetnosti za kandidate koji ne dolaze sa srodnih studija,
 • potvrda o uplati troškova razredbenog postupka,
 • obrazac zahtjeva za prijavu (kandidat preuzima u referadi ili poveznici: Prijava za razredbeni postupak),
 • svi pristupnici koji imaju inozemnu diplomu dužni su do datuma prijave na studije pribaviti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije od strane Sveučilišta u Splitu

RAZREDBENI POSTUPAK

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku.

 • 02. 10. 2023. - predaja mapa od 10:00 do 13:00 sati (samo za Odjel likovnih umjetnosti) na lokacijama odsjeka,
 • za online pristup razredbenom ispitu za diplomski studij Dizajn vizualnih komunikacija predaja mapa je do 1. 9 .2023. do zaključno 02. 10. 2023. u 12:00 sati, na e-mail: dizajn@umas.hr
 • od 02. 10. 2023. do 05. 10. 2023. razredbeni postupak za sve studijske programe (detaljan raspored biti će objavljen na webu za svaki pojedini odsjek)
 • 06. 10. 2023. - rezultati razredbenog postupka.

Troškovi Razredbenog postupka iznose 26,54 EUR / 200,00 kn*.

UPISI

Upis pristupnika koji su na razredbenom postupku stekli pravo upisa na sveučilišni diplomski studij provodit će se 09. i 10. listopada 2023. g. od 10:00 do 12:00 sati u studentskoj referadi, Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A, Split.

Pristupnici koji upisuju diplomski studij Dizajn vizualnih komunikacija, koji su pristupili online razredbenom postupku, dužni su na upis doći osobno i svu dokumentaciju za prijavu za razredbeni postupak i dokumentaciju za upis donijeti u originalu.

Dokumenti koje su pristupnici dužni osobno priložiti za upis:

 • jednu osobnu fotografiju (3,5 cm x 4,5 cm),
 • potvrdu o prebivalištu ili kopiju osobne iskaznice,
 • dokaz o uplati troškova upisa i upisnih materijala u iznosu od 53,09 EUR / 400,00 kuna*,
 • dokaz o uplati troškova pune participacije (za studente koji nemaju pravo na subvencionirani studij)

Uplate je potrebno izvršiti na IBAN HR 5124070001100569380

*Cijene iskazane u EUR su obračunate po fiksnom tečaju 1 EUR = 7,53450

INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Umjetničkoj akademiji koja je objavila informativne letke na svojim web stranicama www.umas.unist.hr te putem mail adrese referada@umas.hr.

Natječaj Sveučilišta u Splitu

Raspored održavanja razredbenog ispita za upis diplomskog studija 2023. - Dizajn vizualnih komunikacija

 • ponedjeljak, 2. 10. 2023, od 10 do 13 sati - prijem mapa u Zagrebačkoj 3 (za one koji ne predaju mape online). Rezultati pregleda mapa do 16 sati.
 • utorak, 3. 10. 2023., od 9 sati - razgovor s kandidatima i kandidatkinjama (Zagrebačka 3).

Dizajn vizualnih komunikacija - elementi razredbenog postupka

Posebni uvjeti upisa u 1. godinu diplomskog studija

Uvjeti za upis:

Završen prijediplomski sveučilišni ili stručni studij dizajna, likovnih umjetnosti, grafičke tehnologije, arhitekture ili računarstva/informatike ili humanističkih i društvenih znanosti, s postignutih 180 ECTS bodova.

Prijemnom ispitu mogu pristupiti i kandidati sa završenim studijem visoke stručne spreme po starom, predbolonjskom programu (tzv. VSS), odnosno završenim sveučilišnim ili stručnim integriranim ili diplomskim studijem iz područja dizajna, likovnih umjetnosti, grafičke tehnologije, arhitekture, računarstva/informatike ili humanističkih i društvenih znanosti.

Uspješno polaganje prijemnog ispita.

Primljeni kandidati i kandidatkinje bit će obaviješteni da su dužni u prvom i drugom semestru studija položiti kolegije onog profila za koje pročelnik odsjeka, prodekanica za umjetnost, znanost, međunarodnu suradnju i ECTS i prodekan za nastavu zaključe da su u prethodnom školovanju bili manje zastupljeni.

Zbog specifičnosti rada u polju (jezika literature i programskih alata) za upis studija nužno je poznavanje engleskog jezika.

Prijemni ispit se sastoji od predaje: 1) MAPE RADOVA i 2) RAZGOVORA S KANDIDATIMA I KANDIDATKINJAMA.
Kandidati i kandidatkinje imaju mogućnost pristupa prijemnom ispitu redovnim putem ili u online obliku.

Mapa radova sastoji se od radova kandidata/kandidatkinje iz područja dizajna vizualnih komunikacija ili drugih vrsta dizajna; crtanja, fotografije, interaktivnih medija i drugih radova za koje kandidati/kandidatkinje smatraju da mogu pokazati njihovu sposobnost za studij u području ovog diplomskog studija. Mapa radova treba sadržavati minimalno 15 radova.

Uz prijavu je potrebno priložiti izjavu da su svi priloženi radovi ili naznačeni dijelovi radova autorstvo pristupnika/pristupnice.

Prilikom prijave za pristupanje razredbenom postupku kandidati trebaju odabrati jedan od tri ponuđena modula (navesti u prijavi odabrani modul):
a) GRAFIČKI DIZAJN, b) INTERAKTIVNI MEDIJI, c) TIPOGRAFIJA
Kandidati i kandidatkinje predaju mape radova u roku predviđenom pravilima razredbenog postupka.
Mapa radova je eliminacijski faktor.

Razgovorom se provjerava motivacija za studij, opća i vizualna kultura, razgovara se o radovima predanim u mapi, te se analiziraju radovi iz područja dizajna.

DIPLOMSKI
STUDIJ

Mapa Razgovor Ocjena
1. stupnja
UKUPNO
a) GRAFIČKI DIZAJN
b) INTERAKTIVNI MEDIJI
c) TIPOGRAFIJA
do 40
bodova
do 40
bodova
do 20
bodova
do 100
bodova

Uspjeh na ispitu određuje se zbrajanjem bodova u navedenim kategorijama. Na ispitu je moguće postići najviše 100 bodova.

Razredbeni prag iznosi 50 bodova.

 1. Za pristup prijemnom ispitu na lokaciji Umjetničke akademije (Zagrebačka 3, Split) termini podnošenja prijave i predaje mapa biti će objavljeni na stranicama Umjetničke akademije.
 2. Za online pristup prijemnom ispitu, termini slanja prijave i potrebnih dokumenata mailom na adresu referade Umjetničke akademije (referada@umas.hr) biti će objavljeni na web stranicama Umjetničke akademije.

Za online prijemni ispit mapa radova se šalje do oglašenog termina predaje mapa u PDF formatu, sa svim potrebnim priloženim linkovima na dodatne online sadržaje (web stranice, aplikacije, animacije, videa, prototipove i dr.) na mail design@umas.hr s naznakom (PRIJEMNI – DIPLOMSKI STUDIJ DVK). Kandidati i kandidatkinje će biti obaviješteni mailom (s kojeg su slali mapu radova) o terminu online razgovora. Odsjek će osigurati neki od standardnih online konferencijskih servisa za potrebe razgovora.

Za sva dodatna pitanja i nejasnoće su dostupni kontakti referada@umas.hr  (formalna pitanja u vezi upisa) i design@umas.hr  (pitanja u vezi prijemnog ispita).

Plan upisa na diplomske studije (kvote) - Likovni odjel - 2023.

  UKUPNO
Dizajn vizualnih komunikacija 10
Film, Medijska umjetnost i Animacija 8
Kiparstvo 6
Likovna kultura i likovna umjetnost 10
Slikarstvo 8

 

Rezultati razredbenog postupka za upis na diplomske studije - listopad 2023.

Rezultati razredbenog postupka za upis na diplomske studije Umjetničke akademije u Splitu objavljeni su na poveznici:

Rezultati

UPISI - diplomski

UPISI

Upis pristupnika koji su na razredbenom postupku stekli pravo upisa na sveučilišni diplomski studij provodit će se 09. i 10. listopada 2023. g. od 10:00 do 12:00 sati u studentskoj referadi, Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A, Split.

Pristupnici koji upisuju diplomski studij Dizajn vizualnih komunikacija, koji su pristupili online razredbenom postupku, dužni su na upis doći osobno i svu dokumentaciju za prijavu za razredbeni postupak i dokumentaciju za upis donijeti u originalu.

Dokumenti koje su pristupnici dužni osobno priložiti za upis:

 • jednu osobnu fotografiju (3,5 cm x 4,5 cm),
 • potvrdu o prebivalištu ili kopiju osobne iskaznice,
 • dokaz o uplati troškova upisa i upisnih materijala u iznosu od 53,09 EUR / 400,00 kuna*,
 • dokaz o uplati troškova pune participacije ( za studente koji nemaju pravo na subvencionirani studij )

 

Uplate je potrebno izvršiti na IBAN HR 5124070001100569380

*Cijene iskazane u EUR su obračunate po fiksnom tečaju 1 EUR = 7,53450