Opći uvjeti upisa u 1. godinu diplomskih studija 2023./2024.

UVJETI UPISA

Završen prijediplomski studij u trajanju od 8 semestara (240 ECTS bodova) za Odjel glazbenih umjetnosti i Odjel za kazališnu umjetnost, odnosno 6 semestara (180 ECTS bodova) za Odjel likovnih umjetnosti te uspješno položen završni ispit.

Detalji za svaki studij posebno navedeni su na web stranici Umjetničke akademije pod rubrikom UPISI

PRIJAVE

Prijave za razredbeni postupak s pripadajućom dokumentacijom predaju se osobno u studentskoj referadi, Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A, Split kako slijedi:

za Kazališni odjel

 • 25. 09. - 29. 09. 2023. od 10:00 do 12:00 sati
 • 02. 10. 2023. od 10:00 do 11:00 sati

za Glazbeni odjel

 • 18. 09. – 02. 10. 2023. od 10:00 do 12:00 sati

za Likovni odjel

 • 02. 10. 2023. od 10:00 do 13:00 sati

Prijave za online pristup razredbenom ispitu za diplomski studij Dizajn vizualnih komunikacija primaju se na e-mail studentske referade referada@umas.hr od 1. 9 .2023.g. do zaključno 02. 10. 2023.g. u 10:00 sati.

Prijava za online pristup mora sadržavati popunjen obrazac prijave za razredbeni postupak, potpisan i skeniran te skeniranu svu  potrebnu dokumentaciju za prijavu.

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

 • diploma ili potvrda o završenom preddiplomskom stručnom ili preddiplomskom sveučilišnom studiju sa stečenih 180 ECTS odnosno 240 ECTS bodova,
 • ovjereni prijepis ocjena ili dopunska isprava o studiju,
 • domovnica,
 • rodni list ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,
 • liječničko uvjerenje o nepostojanju prepreka za studiranje na Umjetničkoj akademiji u Splitu, ne starije od 3 mjeseca,
 • liječničko uvjerenje o sposobnosti razlikovanja boja potrebno za sve studijske grupe Odjela za likovne umjetnosti za kandidate koji ne dolaze sa srodnih studija,
 • potvrda o uplati troškova razredbenog postupka,
 • obrazac zahtjeva za prijavu (kandidat preuzima u referadi ili poveznici: Prijava za razredbeni postupak),
 • svi pristupnici koji imaju inozemnu diplomu dužni su do datuma prijave na studije pribaviti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije od strane Sveučilišta u Splitu

RAZREDBENI POSTUPAK

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku.

 • 02. 10. 2023. - predaja mapa od 10:00 do 13:00 sati (samo za Odjel likovnih umjetnosti) na lokacijama odsjeka,
 • za online pristup razredbenom ispitu za diplomski studij Dizajn vizualnih komunikacija predaja mapa je do 1. 9 .2023. do zaključno 02. 10. 2023. u 12:00 sati, na e-mail: dizajn@umas.hr
 • od 02. 10. 2023. do 05. 10. 2023. razredbeni postupak za sve studijske programe (detaljan raspored biti će objavljen na webu za svaki pojedini odsjek)
 • 06. 10. 2023. - rezultati razredbenog postupka.

Troškovi Razredbenog postupka iznose 26,54 EUR / 200,00 kn*.

UPISI

Upis pristupnika koji su na razredbenom postupku stekli pravo upisa na sveučilišni diplomski studij provodit će se 09. i 10. listopada 2023. g. od 10:00 do 12:00 sati u studentskoj referadi, Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A, Split.

Pristupnici koji upisuju diplomski studij Dizajn vizualnih komunikacija, koji su pristupili online razredbenom postupku, dužni su na upis doći osobno i svu dokumentaciju za prijavu za razredbeni postupak i dokumentaciju za upis donijeti u originalu.

Dokumenti koje su pristupnici dužni osobno priložiti za upis:

 • jednu osobnu fotografiju (3,5 cm x 4,5 cm),
 • potvrdu o prebivalištu ili kopiju osobne iskaznice,
 • dokaz o uplati troškova upisa i upisnih materijala u iznosu od 53,09 EUR / 400,00 kuna*,
 • dokaz o uplati troškova pune participacije (za studente koji nemaju pravo na subvencionirani studij)

Uplate je potrebno izvršiti na IBAN HR 5124070001100569380

*Cijene iskazane u EUR su obračunate po fiksnom tečaju 1 EUR = 7,53450

INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Umjetničkoj akademiji koja je objavila informativne letke na svojim web stranicama www.umas.unist.hr te putem mail adrese referada@umas.hr.

Natječaj Sveučilišta u Splitu

Raspored održavanja razredbenog ispita za upis diplomskog studija 2023. - Gluma

utorak, 03.10.2023. u 11 sati, Scena A, Zagrebačka 3  - pisani esej

srijeda, 04.10.2023. od 10.30 sati, Scena A, Zagrebačka 3

- provjera spremljenih izvedbi S. Beckett " ZIBANKA" - svi kandidati, redoslijed će biti objavljen na oglasnoj ploči u prizemlju u 10,15 sati

 

Gluma - elementi razredbenog postupka

Posebni uvjeti upisa u 1. godinu diplomskog studija

RAZREDBENI POSTUPAK  ZA UPIS NA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GLUME

Razredbenom postupku za upis na Diplomski studij glume mogu pristupiti kandidati sa završenim četverogodišnjim Preddiplomskim studijem glume s najmanje 240 ECTS bodova ili završenim srodnim studijem (izvedbene umjetnosti) s najmanje 240 ECTS bodova.

Razredbeni postupak provodi razredbeno povjerenstvo.

Postupak se provodi u tri razredbena kruga:

 1. AUDICIJA

Izvedba dramskog monologa „Zibanka“ Samuela Becketta (tekst dostupan na oglasnoj ploči Umjetničke akademije u Splitu, poveznici: ZIBANKA i Studentskoj referadi Umjetničke akademije u Splitu).

 1. RAZGOVOR

Nakon audicije, kandidati pojedinačno razgovaraju s članovima razredbenog povjerenstva o svom procesu rada na monologu „Zibanka“ Samuela Becketta i konačnom rezultatu procesa rada. Obrazlažu svoj osobni kreativni pristup djelu, kao i izbor glumačkih metoda i tehnika rabljenih u realizaciji monologa.

 1. PISMENI RAD

Individualni pismeni rad u vremenskom ograničenju od 120 minuta. Ponuđene su tri teme iz problematike uloge glume i glumca u kontekstu suvremene dramske literature i suvremenih umjetničkih tendencija.

Nakon tri razredbena kruga, povjerenstvo boduje kandidate, a maksimalan zbroj bodova iznosi 100.

Elementi razredbenog postupka boduju se kako slijedi:

 1. Prosjek ocjena tijekom preddiplomskog studija – maksimalno 10 bodova
 2. Audicija – maksimalno 40 bodova
 3. Razgovor – maksimalno 30 bodova
 4. Pismeni rad – maksimalno 20 bodova.

Upisni prag prelaze kandidati s više od 70 bodova.

Kandidati za upis u Diplomski studij Gluma imaju mogucnost koristenja radnih prostora Umjetnicke akademije za pripremu audicijskog dijela razredbenog postupka, uz prethodni dogovor o rasporedu rada. Kontakt osoba za raspored je strucni suradnik, Davor Pavic, broj telefona 099 595 1076.

Plan upisa na diplomske studije (kvote) - Gluma - 2023.

  UKUPNO
Gluma 12

Umjetnička akademija upisuje studente u 1. godinu diplomskog studija glume svaku drugu godinu.

Rezultati razredbenog postupka za upis na diplomske studije - listopad 2023.

Rezultati razredbenog postupka za upis na diplomske studije Umjetničke akademije u Splitu objavljeni su na poveznici:

Rezultati

UPISI - diplomski

UPISI

Upis pristupnika koji su na razredbenom postupku stekli pravo upisa na sveučilišni diplomski studij provodit će se 09. i 10. listopada 2023. g. od 10:00 do 12:00 sati u studentskoj referadi, Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A, Split.

Pristupnici koji upisuju diplomski studij Dizajn vizualnih komunikacija, koji su pristupili online razredbenom postupku, dužni su na upis doći osobno i svu dokumentaciju za prijavu za razredbeni postupak i dokumentaciju za upis donijeti u originalu.

Dokumenti koje su pristupnici dužni osobno priložiti za upis:

 • jednu osobnu fotografiju (3,5 cm x 4,5 cm),
 • potvrdu o prebivalištu ili kopiju osobne iskaznice,
 • dokaz o uplati troškova upisa i upisnih materijala u iznosu od 53,09 EUR / 400,00 kuna*,
 • dokaz o uplati troškova pune participacije ( za studente koji nemaju pravo na subvencionirani studij )

 

Uplate je potrebno izvršiti na IBAN HR 5124070001100569380

*Cijene iskazane u EUR su obračunate po fiksnom tečaju 1 EUR = 7,53450