Opći uvjeti upisa u 1. godinu diplomskih studija 2023./2024.

UVJETI UPISA

Završen prijediplomski studij u trajanju od 8 semestara (240 ECTS bodova) za Odjel glazbenih umjetnosti i Odjel za kazališnu umjetnost, odnosno 6 semestara (180 ECTS bodova) za Odjel likovnih umjetnosti te uspješno položen završni ispit.

Detalji za svaki studij posebno navedeni su na web stranici Umjetničke akademije pod rubrikom UPISI

PRIJAVE

Prijave za razredbeni postupak s pripadajućom dokumentacijom predaju se osobno u studentskoj referadi, Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A, Split kako slijedi:

za Kazališni odjel

 • 25. 09. - 29. 09. 2023. od 10:00 do 12:00 sati
 • 02. 10. 2023. od 10:00 do 11:00 sati

za Glazbeni odjel

 • 18. 09. – 02. 10. 2023. od 10:00 do 12:00 sati

za Likovni odjel

 • 02. 10. 2023. od 10:00 do 13:00 sati

Prijave za online pristup razredbenom ispitu za diplomski studij Dizajn vizualnih komunikacija primaju se na e-mail studentske referade referada@umas.hr od 1. 9 .2023.g. do zaključno 02. 10. 2023.g. u 10:00 sati.

Prijava za online pristup mora sadržavati popunjen obrazac prijave za razredbeni postupak, potpisan i skeniran te skeniranu svu  potrebnu dokumentaciju za prijavu.

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

 • diploma ili potvrda o završenom preddiplomskom stručnom ili preddiplomskom sveučilišnom studiju sa stečenih 180 ECTS odnosno 240 ECTS bodova,
 • ovjereni prijepis ocjena ili dopunska isprava o studiju,
 • domovnica,
 • rodni list ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,
 • liječničko uvjerenje o nepostojanju prepreka za studiranje na Umjetničkoj akademiji u Splitu, ne starije od 3 mjeseca,
 • liječničko uvjerenje o sposobnosti razlikovanja boja potrebno za sve studijske grupe Odjela za likovne umjetnosti za kandidate koji ne dolaze sa srodnih studija,
 • potvrda o uplati troškova razredbenog postupka,
 • obrazac zahtjeva za prijavu (kandidat preuzima u referadi ili poveznici: Prijava za razredbeni postupak),
 • svi pristupnici koji imaju inozemnu diplomu dužni su do datuma prijave na studije pribaviti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije od strane Sveučilišta u Splitu

RAZREDBENI POSTUPAK

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku.

 • 02. 10. 2023. - predaja mapa od 10:00 do 13:00 sati (samo za Odjel likovnih umjetnosti) na lokacijama odsjeka,
 • za online pristup razredbenom ispitu za diplomski studij Dizajn vizualnih komunikacija predaja mapa je do 1. 9 .2023. do zaključno 02. 10. 2023. u 12:00 sati, na e-mail: dizajn@umas.hr
 • od 02. 10. 2023. do 05. 10. 2023. razredbeni postupak za sve studijske programe (detaljan raspored biti će objavljen na webu za svaki pojedini odsjek)
 • 06. 10. 2023. - rezultati razredbenog postupka.

Troškovi Razredbenog postupka iznose 26,54 EUR / 200,00 kn*.

UPISI

Upis pristupnika koji su na razredbenom postupku stekli pravo upisa na sveučilišni diplomski studij provodit će se 09. i 10. listopada 2023. g. od 10:00 do 12:00 sati u studentskoj referadi, Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A, Split.

Pristupnici koji upisuju diplomski studij Dizajn vizualnih komunikacija, koji su pristupili online razredbenom postupku, dužni su na upis doći osobno i svu dokumentaciju za prijavu za razredbeni postupak i dokumentaciju za upis donijeti u originalu.

Dokumenti koje su pristupnici dužni osobno priložiti za upis:

 • jednu osobnu fotografiju (3,5 cm x 4,5 cm),
 • potvrdu o prebivalištu ili kopiju osobne iskaznice,
 • dokaz o uplati troškova upisa i upisnih materijala u iznosu od 53,09 EUR / 400,00 kuna*,
 • dokaz o uplati troškova pune participacije (za studente koji nemaju pravo na subvencionirani studij)

Uplate je potrebno izvršiti na IBAN HR 5124070001100569380

*Cijene iskazane u EUR su obračunate po fiksnom tečaju 1 EUR = 7,53450

INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Umjetničkoj akademiji koja je objavila informativne letke na svojim web stranicama www.umas.unist.hr te putem mail adrese referada@umas.hr.

Natječaj Sveučilišta u Splitu

Upute za pristupanje razredbenom postupku za diplomske studije Glazbenog odjela

Svi kandidati koji imaju namjeru upisati neki od diplomskih studija Glazbenog odjela, neovisno radi li se o studentima Umjetničke akademije u Splitu ili kandidatima koji dolaze s drugih akademija/fakulteta i neovisno o tome da li su obvezni pristupiti provjeri znanja ili ne (pjevanje/sviranje, provjera iz definiranih predmeta), dužni su podnijeti prijavu za razredbeni postupak za upis na diplomski studij sa svom pripadajućom dokumentacijom u za to predviđenom roku koji će biti objavljen na web stranici Umjetničke akademije pod rubrikom UPISI.

Kandidati koji u definiranom roku ne podnesu prijavu ili ne dostave sve potrebne dokumente (nepotpuna prijava) neće se uzeti u obzir kao kandidati prijavljeni za razredbeni postupak.

I. INSTRUMENTALNI DIPLOMSKI STUDIJSKI PROGRAMI I SOLO PJEVANJE

Uvjet za pristupanje Razredbenom postupku za diplomski studij uspješno je završen odgovarajući preddiplomski studij.

Posebni uvjeti upisa u 1. godinu diplomskih studija nalaze se u nastavku ovog teksta

Komisije za završetak preddiplomskog studija na Glazbenom odjelu su u svom sastavu identične  povjerenstvima na Razredbenom postupku  za diplomski studij. Sadržaj i vještine koje se traže na završnom ispitu preddiplomskog studija obuhvaćaju sve zahtjeve Razredbenog postupka za diplomski studij istog studijskog programa.

1. Razredbeni postupak za studente koji su preddiplomski studij završili na Umjetničkoj akademiji u Splitu:

Za studente koji su na završnom ispitu iz glavnog kolegija dobili ocjenu izvrstan (5) ili vrlo dobar (4) u ispitnom roku, ljetnom ili jesenskom, koji neposredno prethodi početku diplomskog studija, razredbeni postupak provodi se na način da ispitna komisija na temelju ocjene i izvedbe završnog ispita preddiplomskog studija definira bodove. Ovi studenti ne pristupaju sviranju/pjevanju u sklopu razredbenog postupka.

Studenti koji su na završnom ispitu iz glavnog kolegija dobili ocjenu izvrstan (5) ili vrlo dobar (4) u bilo kojem ispitnom roku, osim rokova koji su navedeni u prethodnom stavku, moraju pristupiti razredbenom postupku za diplomski studij.*

Studenti koji su na završnom ispitu iz glavnog kolegija dobili ocjenu dobar (3) ili manje, moraju pristupiti razredbenom postupku za diplomski studij.*

2. Razredbeni postupak za studente koji preddiplomski studij nisu završili na Umjetničkoj akademiji u Splitu:

Svi studenti koji su preddiplomski studij završili na drugim akademijama moraju pristupiti razredbenom postupku bez obzira na uspjeh na završnom ispitu preddiplomskog studija.*

*Detaljne propozicije razredbenog postupka definirane su u posebnim uvjetima upisa u 1. godinu diplomskih studija koji su objavljeni na webu u rubrici UPISI za svaki studij pojedinačno.

 

II.      DIPLOMSKI STUDIJ GLAZBENE KULTURE

DIPLOMSKI STUDIJ GLAZBENE TEORIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KOMPOZICIJE

Razredbeni postupak razlikuje se za studente koji su preddiplomski studij završili na Umjetničkoj akademiji u Splitu i za one koji dolaze s drugih akademija/fakulteta.

1. Razredbeni postupak za studente koji su preddiplomski studij završili na Umjetničkoj akademiji u Splitu:

Razredbeni postupak za ove studente provodi se na način da se iz prijepisa ocjena svih godina preddiplomskog studija izračunaju bodovi. Uzima se prosjek ocjena iz sljedećih predmeta:

Glazbena pedagogija: SolfeggioGlazbeni obliciPriređivanje za ansamble;

Glazbena teorija: SolfeggioHarmonijaPolifonija;

Kompozicija: Kompozicija s instrumentacijomHarmonijaPolifonija.

Budući da se u tablici razredbenog postupka traži preračunavanje  postignutog prosjeka u maksimalno 30 bodova po predmetu (što iznosi 90 bodova razredbenog postupka + 10 bodova iz ukupnog prosjeka), prosjek ocjena svakog od tri određena predmeta se množi x6.

Primjerice, student koji je od svih ocjena iz solfeggia tijekom preddiplomskog studija ostvario prosjek od 4,5 na razredbenom će postupku pri upisu na diplomski studij iz solfeggia imati 27 bodova (4,5 x 6). Kod zbrajanja bodova odabranih predmeta i bodova ukupnog prosjeka ocjena, za upis je potrebno  ostvariti najmanje 55 bodova od maksimalnih 100.

2. Razredbeni postupak za studente koji preddiplomski studij nisu završili na Umjetničkoj akademiji u Splitu:

a). Studenti koji na diplomski studij Glazbene kulture i Glazbene teorije dolaze s drugih akademija/fakulteta, osim završenog odgovarajućeg preddiplomskog studija, polažu i prijemni ispit iz gore navedenih predmeta. Iz svakog od tri predmeta mogu ostvariti maksimalno 30 bodova, a za upis na studij je potrebno ostvariti najmanje 55 bodova od maksimalnih 100 (90 bodova prijemni ispit i 10 bodova prosjek ocjena preddiplomske razine).

Detaljne propozicije razredbenog postupka definirane su u posebnim uvjetima upisa u 1. godinu diplomskih studija koji su objavljeni na webu u rubrici UPISI za svaki studij pojedinačno.

b). Studenti koji na diplomski studij Kompozicije dolaze s drugih akademija/fakulteta, osim završenog četverogodišnjeg  preddiplomskog studija Kompozicije, polažu prijemni ispit.

Detaljne propozicije razredbenog postupka o broju i vrstama traženih skladbi te načinu stjecanja potrebnih bodova, definirane su u posebnim uvjetima upisa u 1. godinu diplomskih studija koji su objavljeni na webu u rubrici UPISI.

Za upis na studij potrebno je ostvariti najmanje 55 bodova od maksimalnih 100 iz razredbenog postupka (90 bodova prijemni ispit i 10 bodova prosjek ocjena preddiplomske razine).

Raspored održavanja razredbenog ispita za upis diplomskog studija 2023. - Glazbeni odjel

ponedjeljak, 2. 10. 2023

 • 13.30 - gudači (Violina, Viola, Violončelo)

utorak, 3. 10. 2023.

 • 9.30 - Glasovir
 • 11.00 - Glazbena teorija i Kompozicija 
 • 12.00 - Gitara
 • 17.00 - Solo pjevanje

srijeda, 4.10.2023. 

 • 9.00 - puhači (Klarinet, Flauta, Saksofon)

Solo pjevanje - elementi razredbenog postupka

Opći uvjeti:

 1. završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara (240 ECTS bodova) i uspješno položen završni ispit
 2. elementi razredbenog postupka boduju se kako slijedi:
  • prosjek ocjena tijekom preddiplomskog studija – maksimalno 10 bodova
  • rezultati razredbenog postupka – maksimalno 90 bodova

ODSJEK ZA SOLO PJEVNJE 

Kandidati su dužni izvesti pred komisijom:

  • pjesma ili arija talijanskih autora 17. ili 18. stoljeća
  • Bachova, Händelova ili Haydnova arija (koloraturnog karaktera) iz kantata, oratorija i misa ili Mozartova koncertna arija
  • četiri popijevke stranih autora 19. stoljeća
  • dvije popijevke stranih autora 20. stoljeća
  • dvije popijevke hrvatskih autora 19. ili 20. stoljeća
  • ciklus pjesama autora 19. ili 20. stoljeća ili najmanje pet popijevaka jednog autora 19. ili 20. stoljeća
  • dvije glavne operne arije autora klasike, romantike 19. ili 20. stoljeća

Upisni prag prelaze kandidati s više od  65 bodova.

Plan upisa na diplomske studije (kvote) - Glazbeni odjel - 2023.

  UKUPNO
Gitara 3
Glasovir 4
Glazbena kultura 12
Glazbena teorija 6
Gudački instrumenti; smjer: Violina 4
Gudački instrumenti; smjer: Viola 2
Gudački instrumenti; smjer: Violončelo 2
Kompozicija 2
Puhački instrumenti; smjer: Flauta 1
Puhački instrumenti; smjer: Klarinet 2
Puhački instrumenti; smjer: Saksofon 3
Solo pjevanje 5

 

Rezultati razredbenog postupka za upis na diplomske studije - listopad 2023.

Rezultati razredbenog postupka za upis na diplomske studije Umjetničke akademije u Splitu objavljeni su na poveznici:

Rezultati

UPISI - diplomski

UPISI

Upis pristupnika koji su na razredbenom postupku stekli pravo upisa na sveučilišni diplomski studij provodit će se 09. i 10. listopada 2023. g. od 10:00 do 12:00 sati u studentskoj referadi, Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A, Split.

Pristupnici koji upisuju diplomski studij Dizajn vizualnih komunikacija, koji su pristupili online razredbenom postupku, dužni su na upis doći osobno i svu dokumentaciju za prijavu za razredbeni postupak i dokumentaciju za upis donijeti u originalu.

Dokumenti koje su pristupnici dužni osobno priložiti za upis:

 • jednu osobnu fotografiju (3,5 cm x 4,5 cm),
 • potvrdu o prebivalištu ili kopiju osobne iskaznice,
 • dokaz o uplati troškova upisa i upisnih materijala u iznosu od 53,09 EUR / 400,00 kuna*,
 • dokaz o uplati troškova pune participacije ( za studente koji nemaju pravo na subvencionirani studij )

 

Uplate je potrebno izvršiti na IBAN HR 5124070001100569380

*Cijene iskazane u EUR su obračunate po fiksnom tečaju 1 EUR = 7,53450