Opći uvjeti upisa u 1. godinu diplomskih studija 2023./2024.

UVJETI UPISA

Završen prijediplomski studij u trajanju od 8 semestara (240 ECTS bodova) za Odjel glazbenih umjetnosti i Odjel za kazališnu umjetnost, odnosno 6 semestara (180 ECTS bodova) za Odjel likovnih umjetnosti te uspješno položen završni ispit.

Detalji za svaki studij posebno navedeni su na web stranici Umjetničke akademije pod rubrikom UPISI

PRIJAVE

Prijave za razredbeni postupak s pripadajućom dokumentacijom predaju se osobno u studentskoj referadi, Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A, Split kako slijedi:

za Kazališni odjel

 • 25. 09. - 29. 09. 2023. od 10:00 do 12:00 sati
 • 02. 10. 2023. od 10:00 do 11:00 sati

za Glazbeni odjel

 • 18. 09. – 02. 10. 2023. od 10:00 do 12:00 sati

za Likovni odjel

 • 02. 10. 2023. od 10:00 do 13:00 sati

Prijave za online pristup razredbenom ispitu za diplomski studij Dizajn vizualnih komunikacija primaju se na e-mail studentske referade referada@umas.hr od 1. 9 .2023.g. do zaključno 02. 10. 2023.g. u 10:00 sati.

Prijava za online pristup mora sadržavati popunjen obrazac prijave za razredbeni postupak, potpisan i skeniran te skeniranu svu  potrebnu dokumentaciju za prijavu.

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

 • diploma ili potvrda o završenom preddiplomskom stručnom ili preddiplomskom sveučilišnom studiju sa stečenih 180 ECTS odnosno 240 ECTS bodova,
 • ovjereni prijepis ocjena ili dopunska isprava o studiju,
 • domovnica,
 • rodni list ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,
 • liječničko uvjerenje o nepostojanju prepreka za studiranje na Umjetničkoj akademiji u Splitu, ne starije od 3 mjeseca,
 • liječničko uvjerenje o sposobnosti razlikovanja boja potrebno za sve studijske grupe Odjela za likovne umjetnosti za kandidate koji ne dolaze sa srodnih studija,
 • potvrda o uplati troškova razredbenog postupka,
 • obrazac zahtjeva za prijavu (kandidat preuzima u referadi ili poveznici: Prijava za razredbeni postupak),
 • svi pristupnici koji imaju inozemnu diplomu dužni su do datuma prijave na studije pribaviti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije od strane Sveučilišta u Splitu

RAZREDBENI POSTUPAK

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku.

 • 02. 10. 2023. - predaja mapa od 10:00 do 13:00 sati (samo za Odjel likovnih umjetnosti) na lokacijama odsjeka,
 • za online pristup razredbenom ispitu za diplomski studij Dizajn vizualnih komunikacija predaja mapa je do 1. 9 .2023. do zaključno 02. 10. 2023. u 12:00 sati, na e-mail: dizajn@umas.hr
 • od 02. 10. 2023. do 05. 10. 2023. razredbeni postupak za sve studijske programe (detaljan raspored biti će objavljen na webu za svaki pojedini odsjek)
 • 06. 10. 2023. - rezultati razredbenog postupka.

Troškovi Razredbenog postupka iznose 26,54 EUR / 200,00 kn*.

UPISI

Upis pristupnika koji su na razredbenom postupku stekli pravo upisa na sveučilišni diplomski studij provodit će se 09. i 10. listopada 2023. g. od 10:00 do 12:00 sati u studentskoj referadi, Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A, Split.

Pristupnici koji upisuju diplomski studij Dizajn vizualnih komunikacija, koji su pristupili online razredbenom postupku, dužni su na upis doći osobno i svu dokumentaciju za prijavu za razredbeni postupak i dokumentaciju za upis donijeti u originalu.

Dokumenti koje su pristupnici dužni osobno priložiti za upis:

 • jednu osobnu fotografiju (3,5 cm x 4,5 cm),
 • potvrdu o prebivalištu ili kopiju osobne iskaznice,
 • dokaz o uplati troškova upisa i upisnih materijala u iznosu od 53,09 EUR / 400,00 kuna*,
 • dokaz o uplati troškova pune participacije (za studente koji nemaju pravo na subvencionirani studij)

Uplate je potrebno izvršiti na IBAN HR 5124070001100569380

*Cijene iskazane u EUR su obračunate po fiksnom tečaju 1 EUR = 7,53450

INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Umjetničkoj akademiji koja je objavila informativne letke na svojim web stranicama www.umas.unist.hr te putem mail adrese referada@umas.hr.

Natječaj Sveučilišta u Splitu

Raspored održavanja razredbenog ispita za upis diplomskog studija 2023. - Likovna kultura i likovna umjetnost

RAZREDBENI POSTUPAK

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis u prvu godinu diplomskog studija podliježu razredbenom postupku.

Prijave za razredbeni postupak:

 • ponedjeljak, 2. 10. 2023. od 10 do 13 sati u Studentskoj referadi, (Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18a)
 • ponedjeljak, 2. 10. 2023. od 10 do 13 - predaja mapa (na lokaciji Odsjeka za likovnu kulturu i likovnu umjetnost, Umjetnička akademija Fausta Vrančića 19, Visoka)

 Kandidati, pristupnici sa srodnih studija:

 • utorak, 3. 10. 2023. od 10 sati - test iz Povijesti umjetnosti (na lokaciji Odsjeka za likovnu kulturu i likovnu umjetnost, Umjetnička akademija Fausta Vrančića 19, Visoka)
 • Kandidati koji polože test nastavljaju razredbeni postupak.

RASPORED:

 • utorak, 3. 10. 2023. od 12:00 do 14:00 - pregled mapa
 • utorak, 3. 10. 2023. od 15:00 do 16:30 - pisanje eseja (na lokaciji Odsjeka za likovnu kulturu i likovnu umjetnost, Umjetnička akademija Fausta Vrančića 19, Visoka)
 • utorak, 3. 10. 2023. u 18:00 - razgovor s kandidatima (na lokaciji Odsjeka za likovnu kulturu i likovnu umjetnost, Umjetnička akademija Fausta Vrančića 19, Visoka)
 • petak, 6. 10. 2023. - rezultati razredbenog postupka
 • petak, 6. 10. 2023. od 10:00 do 13:00 - povrat mapa

Likovna kultura i likovna umjetnost - elementi razredbenog postupka

Uvjeti za upis:

Na prijemni ispit diplomskog studija Likovne kulture i likovne umjetnosti na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu  mogu se prijaviti studenti koji su završili preddiplomski studij Likovne kulture i likovnih umjetnosti  te studenti koji su završili srodan  preddiplomski  (ili integrirani) sveučilišni  studij  u  Republici  Hrvatskoj (Umjetnička  akademija Sveučilišta  u  Splitu,  Akademija  likovnih  umjetnosti  Sveučilišta  u  Zagrebu,  Akademija  primijenjenih  umjetnosti  Sveučilišta  u  Rijeci, Umjetnička  akademija  Sveučilišta  J. J. Strossmayer  u  Osijeku,  Tekstilno-tehnološki fakultet, Arhitektonski fakultet, Učiteljski  fakultet, Grafički  fakultet, Filozofski fakultet – Odsjek za povijest umjetnosti) ili u inozemstvu.

Pristupnici sa srodnih studija polažu pisani test iz povijesti umjetnosti. Navedeni ispit je eliminacijskog karaktera i ne ulazi u ukupan zbroj bodova.

Nakon objave liste pristupnika koji su prošli test iz povijesti umjetnosti, isti pristupaju prijemnom ispitu.

Prijemni ispit diplomskog studija Likovne kulture i likovne umjetnosti na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu sastoji se od: pregleda mape radova, pisanja eseja s temom iz područja povijesti i teorije umjetnosti te razgovora sa kandidatom.

 • Mapa radova sastoji se od radova kandidata/kandidatkinje iz područja likovnih umjetnosti; slikarstva, grafike, kiparstva, filma i videa. Mapa mora sadržavati najmanje dvadeset pet (25) radova te CD ili DVD sa kvalitetnim snimkama istih radova kao i onih radova koje zbog svoje veličine ili vrste materijala nije bilo moguće prezentirati u originalu.
 • Pisani esej, na odabranu temu ili teme, pruža uvid povjerenstvu o osposobljenosti kandidata za kompetentno izražavanje i elaboriranje teme iz područja likovnih umjetnosti te njene moguće uloge i primjene u širem kontekstu.
 • Razgovorom se propituje motivacija za studij, razgovara se o radovima predanim u mapi, eseju, analiziraju radovi iz područja likovnih umjetnosti.

 

DIPLOMSKI STUDIJ Test iz Povijesti umjetnosti * OCJENA 1. STUPNJA MAPA ESEJ RAZGOVOR UKUPNO
LIKOVNA KULTURA
I LIKOVNA UMJETNOST
min. 50% max. 20 min. 10
max. 20
min. 10
max. 20
min. 20
max. 40
min. 50
max. 100

* Pisani test iz povijesti umjetnosti (pismeni), eliminacijskog je karaktera i ne ulazi u ukupan zbir bodova, a polažu ga svi pristupnici sa srodnih studija. Minimum je 50% točnih odgovora.

Uspjeh na ispitu određuje se zbrajanjem bodova u navedenim kategorijama. Na ispitu je moguće postići najviše 100 bodova. Razredbeni prag iznosi 50 bodova.

Primljeni kandidati i kandidatkinje, pristupnici sa srodnih studija, dužni su tijekom diplomskog studija položiti kolegije onog profila za koje, nakon uvida u priloženu dokumentaciju ECTS koordinator/predstojnik odsjeka zaključi da su u prethodnom školovanju bili nedovoljno zastupljeni.

Plan upisa na diplomske studije (kvote) - Likovni odjel - 2023.

  UKUPNO
Dizajn vizualnih komunikacija 10
Film, Medijska umjetnost i Animacija 8
Kiparstvo 6
Likovna kultura i likovna umjetnost 10
Slikarstvo 8

 

Rezultati razredbenog postupka za upis na diplomske studije - listopad 2023.

Rezultati razredbenog postupka za upis na diplomske studije Umjetničke akademije u Splitu objavljeni su na poveznici:

Rezultati

UPISI - diplomski

UPISI

Upis pristupnika koji su na razredbenom postupku stekli pravo upisa na sveučilišni diplomski studij provodit će se 09. i 10. listopada 2023. g. od 10:00 do 12:00 sati u studentskoj referadi, Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A, Split.

Pristupnici koji upisuju diplomski studij Dizajn vizualnih komunikacija, koji su pristupili online razredbenom postupku, dužni su na upis doći osobno i svu dokumentaciju za prijavu za razredbeni postupak i dokumentaciju za upis donijeti u originalu.

Dokumenti koje su pristupnici dužni osobno priložiti za upis:

 • jednu osobnu fotografiju (3,5 cm x 4,5 cm),
 • potvrdu o prebivalištu ili kopiju osobne iskaznice,
 • dokaz o uplati troškova upisa i upisnih materijala u iznosu od 53,09 EUR / 400,00 kuna*,
 • dokaz o uplati troškova pune participacije ( za studente koji nemaju pravo na subvencionirani studij )

 

Uplate je potrebno izvršiti na IBAN HR 5124070001100569380

*Cijene iskazane u EUR su obračunate po fiksnom tečaju 1 EUR = 7,53450