Opći uvjeti upisa u 1. godinu diplomskih studija 2023./2024.

UVJETI UPISA

Završen prijediplomski studij u trajanju od 8 semestara (240 ECTS bodova) za Odjel glazbenih umjetnosti i Odjel za kazališnu umjetnost, odnosno 6 semestara (180 ECTS bodova) za Odjel likovnih umjetnosti te uspješno položen završni ispit.

Detalji za svaki studij posebno navedeni su na web stranici Umjetničke akademije pod rubrikom UPISI

PRIJAVE

Prijave za razredbeni postupak s pripadajućom dokumentacijom predaju se osobno u studentskoj referadi, Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A, Split kako slijedi:

za Kazališni odjel

 • 25. 09. - 29. 09. 2023. od 10:00 do 12:00 sati
 • 02. 10. 2023. od 10:00 do 11:00 sati

za Glazbeni odjel

 • 18. 09. – 02. 10. 2023. od 10:00 do 12:00 sati

za Likovni odjel

 • 02. 10. 2023. od 10:00 do 13:00 sati

Prijave za online pristup razredbenom ispitu za diplomski studij Dizajn vizualnih komunikacija primaju se na e-mail studentske referade referada@umas.hr od 1. 9 .2023.g. do zaključno 02. 10. 2023.g. u 10:00 sati.

Prijava za online pristup mora sadržavati popunjen obrazac prijave za razredbeni postupak, potpisan i skeniran te skeniranu svu  potrebnu dokumentaciju za prijavu.

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

 • diploma ili potvrda o završenom preddiplomskom stručnom ili preddiplomskom sveučilišnom studiju sa stečenih 180 ECTS odnosno 240 ECTS bodova,
 • ovjereni prijepis ocjena ili dopunska isprava o studiju,
 • domovnica,
 • rodni list ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,
 • liječničko uvjerenje o nepostojanju prepreka za studiranje na Umjetničkoj akademiji u Splitu, ne starije od 3 mjeseca,
 • liječničko uvjerenje o sposobnosti razlikovanja boja potrebno za sve studijske grupe Odjela za likovne umjetnosti za kandidate koji ne dolaze sa srodnih studija,
 • potvrda o uplati troškova razredbenog postupka,
 • obrazac zahtjeva za prijavu (kandidat preuzima u referadi ili poveznici: Prijava za razredbeni postupak),
 • svi pristupnici koji imaju inozemnu diplomu dužni su do datuma prijave na studije pribaviti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije od strane Sveučilišta u Splitu

RAZREDBENI POSTUPAK

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku.

 • 02. 10. 2023. - predaja mapa od 10:00 do 13:00 sati (samo za Odjel likovnih umjetnosti) na lokacijama odsjeka,
 • za online pristup razredbenom ispitu za diplomski studij Dizajn vizualnih komunikacija predaja mapa je do 1. 9 .2023. do zaključno 02. 10. 2023. u 12:00 sati, na e-mail: dizajn@umas.hr
 • od 02. 10. 2023. do 05. 10. 2023. razredbeni postupak za sve studijske programe (detaljan raspored biti će objavljen na webu za svaki pojedini odsjek)
 • 06. 10. 2023. - rezultati razredbenog postupka.

Troškovi Razredbenog postupka iznose 26,54 EUR / 200,00 kn*.

UPISI

Upis pristupnika koji su na razredbenom postupku stekli pravo upisa na sveučilišni diplomski studij provodit će se 09. i 10. listopada 2023. g. od 10:00 do 12:00 sati u studentskoj referadi, Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A, Split.

Pristupnici koji upisuju diplomski studij Dizajn vizualnih komunikacija, koji su pristupili online razredbenom postupku, dužni su na upis doći osobno i svu dokumentaciju za prijavu za razredbeni postupak i dokumentaciju za upis donijeti u originalu.

Dokumenti koje su pristupnici dužni osobno priložiti za upis:

 • jednu osobnu fotografiju (3,5 cm x 4,5 cm),
 • potvrdu o prebivalištu ili kopiju osobne iskaznice,
 • dokaz o uplati troškova upisa i upisnih materijala u iznosu od 53,09 EUR / 400,00 kuna*,
 • dokaz o uplati troškova pune participacije (za studente koji nemaju pravo na subvencionirani studij)

Uplate je potrebno izvršiti na IBAN HR 5124070001100569380

*Cijene iskazane u EUR su obračunate po fiksnom tečaju 1 EUR = 7,53450

INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Umjetničkoj akademiji koja je objavila informativne letke na svojim web stranicama www.umas.unist.hr te putem mail adrese referada@umas.hr.

Natječaj Sveučilišta u Splitu

Raspored održavanja razredbenog ispita za upis diplomskog studija 2023. - Film, Medijska umjetnost i Animacija

utorak, 3. 10. 2023.

od 9 do 12 sati - pregled mapa

od 14 do 16 sati - razgovor s kandidatima

od 16 do 17 sati - ocjenjivanje i rezultati

Film, Medijska umjetnost i Animacija - elementi razredbenog postupka

Prilikom prijave za pristupanje razredbenom postupku kandidati trebaju odabrati jedan od dva ponuđena modula:    a) Film,    b) Medijska umjetnost i animacija

Uvjeti za upis:

 • Završen preddiplomski studij filma i videa ili nekih drugih srodnih umjetničkih preddiplomskih studija, arhitekture, humanističkih studija, elektrotehnike i računarstva/informatike te društvenih znanosti, sa postignutih 180 ECTS bodova.
 • Uspješno polaganje razredbenog ispita.
 • Primljeni kandidati i kandidatkinje dužni su u prvom i drugom semestru studija položiti kolegije onog profila za koje ECTS koordinator zaključi da su u prethodnom školovanju bili manje zastupljeni.
 • Zbog specifičnosti rada u polju (jezika nastave, literature i programskih alata) za upis studija nužno je poznavanje engleskog jezika.
 • Za pristup razredbenom ispitu potrebno je priložiti dokumentaciju radova s prijedlogom MA projekta svakog kandidata, motivacijskim pismom i životopisom. 

Dokumentacija radova treba sadržavati autorske radove kandidata/kandidatkinje iz područja filma, videa, animiranog filma, elektronskih audio/vizualnih medija, medijskih umjetnosti, performansa te druge radove koji pokazuju sposobnost kandidata/kandidatkinja za studij u modulu filma, medijskih umjetnosti ili animacije. Mapa treba sadržavati do 10 radova.

Ovisno o modulu koje kandidati/kandidatinje prijavljuju, u dokumentaciji radova se mogu priložiti:

 • film, animacija, video, video dokumentacije radova (predati kompilaciju ili na USB sticku ili VIDEO-DVD -u trajanja do 30 min.).
 • selekciju fotografija i/ili foto dokumentacije (predati tiskano i/ili u digitalnom formatu na USB sticku ili CD/DVD-u u JPEG formatu, u rezoluciji cca. 2000 x 2000 px.).
 • izjava o radu (artist statement), sinopsis… (predati tiskano i u digitalnom formatu na USB sticku ili CD/DVD-u u Word ili PDF formatu).
 • scenarij, storyboard (predati tiskano i u digitalnom formatu na USB sticku ili CD/DVD-u u Word ili PDF formatu).

Prijedlog autorskog MA projekta svakog kandidata treba biti do dvije (2) kartice teksta.

Motivacijsko pismo treba biti do jedne (1) kartice teksta.

Životopis (curriculum vitae).

Kandidati i kandidatkinje predaju dokumentaciju radova, prijedlog MA projekta, motivacijsko pismo i životopis u roku predviđenom pravilima razredbenog postupka.

Na osnovu uvida u mape radova vrši se prva selekcija kandidata, nakon čega slijedi razgovor.

Razgovorom se provjerava motivacija za studij, analiziraju se radovi u mapi i MA projekti. Na osnovu razgovora definira se odabir modula studija.

 

DIPLOMSKI STUDIJ Dokumentacija radova Prijedlog projekta i motivacijsko pismo Razgovor Ocjena 1. stupnja UKUPNO

Film,
Medijska umjetnost
i Animacija *

do 30
bodova
do 30
bodova
do 30
bodova
do 10
bodova
do 100 bodova

Uspjeh na ispitu određuje se zbrajanjem bodova u navedenim kategorijama. Na ispitu je moguće postići najviše 100 bodova.

Razredbeni prag iznosi 50 bodova.

Plan upisa na diplomske studije (kvote) - Likovni odjel - 2023.

  UKUPNO
Dizajn vizualnih komunikacija 10
Film, Medijska umjetnost i Animacija 8
Kiparstvo 6
Likovna kultura i likovna umjetnost 10
Slikarstvo 8

 

Rezultati razredbenog postupka za upis na diplomske studije - listopad 2023.

Rezultati razredbenog postupka za upis na diplomske studije Umjetničke akademije u Splitu objavljeni su na poveznici:

Rezultati

UPISI - diplomski

UPISI

Upis pristupnika koji su na razredbenom postupku stekli pravo upisa na sveučilišni diplomski studij provodit će se 09. i 10. listopada 2023. g. od 10:00 do 12:00 sati u studentskoj referadi, Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A, Split.

Pristupnici koji upisuju diplomski studij Dizajn vizualnih komunikacija, koji su pristupili online razredbenom postupku, dužni su na upis doći osobno i svu dokumentaciju za prijavu za razredbeni postupak i dokumentaciju za upis donijeti u originalu.

Dokumenti koje su pristupnici dužni osobno priložiti za upis:

 • jednu osobnu fotografiju (3,5 cm x 4,5 cm),
 • potvrdu o prebivalištu ili kopiju osobne iskaznice,
 • dokaz o uplati troškova upisa i upisnih materijala u iznosu od 53,09 EUR / 400,00 kuna*,
 • dokaz o uplati troškova pune participacije ( za studente koji nemaju pravo na subvencionirani studij )

 

Uplate je potrebno izvršiti na IBAN HR 5124070001100569380

*Cijene iskazane u EUR su obračunate po fiksnom tečaju 1 EUR = 7,53450