KNJIŽNIČNI ODBOR

Zadaće Knjižničnog odbora

Knjižnični odbor predlaže mjere za razvoj i unapređenje rada knjižnice Umjetničke akademije u Splitu (u daljnjem tekstu: Knjižnica), predlaže glavne smjernice nabavne politike Knjižnice, predlaže dekanu nabavu inozemne i domaće literature, utvrđuje prijedlog godišnjeg proračuna Knjižnice, predlaže pokretanje stegovnog postupka za korisnike koji se ne pridržavaju odredaba Pravilnika o radu Knjižnice, predlaže otpis knjižnične građe, poduzima i druge aktivnosti od značenja za rad Knjižnice.

 

Članovi Knjižničnog odbora

Knjižnični odbor imenuje Akademijsko vijeće na prijedlog dekana. Članovi Knjižničnog odbora su voditelj Knjižnice i troje predstavnika nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima.

Članovi Odbora

  • doc. dr. sc. Vito Balić
  • pred. Doroti Brajnov Botić
  • v. pred. dr. sc. Daniela Matetić Borovac
  • v. knjiž. Žana Siminiati Violić, voditeljica Knjižnice

 

Važni dokumenti

Pravilnik o radu knjižnice Umjetničke akademije u Splitu (2009.)

 

Dokumenti Knjižničnog odbora

  • Odluka o imenovanju članova Knjižničnog odbora (21. prosinca 2021.)
Loading...