POVJERENSTVO ZA ZNANOST

Zadaće Povjerenstva za znanost Umjetničke akademije u Splitu

Povjerenstvo za znanost stalno je povjerenstvo Akademijskog vijeća koje se skrbi o i nadzire znanstveno-istraživačku djelatnost Akademije te promiče i potiče znanstveni i istraživački rad i razvoj znanstveno-istraživačkog kadra.

Povjerenstvo izrađuje Strategiju znanstvenoistraživačkog rada Umjetničke akadmije u Splitu:

 • Strategija znanstvenoistraživačkog rada Umjetničke akadmije u Splitu 2022. – 2027. (izrada dokumenta dovršena u lipnju 2022.; usvojeno na Akademijskom vijeću 15. srpnja 2022.)
 • Prilozi uz Poglavlje 1 Strategije znanstvenoistraživačkog rada Umjetničke akadmije u Splitu 2022. – 2027.

 

Članovi Povjerenstva za znanost

Predsjednica Povjerenstva
izv. prof. art. dr. sc. Sagita Mirjam Sunara, prodekanica za umjetnost, znanost, međunarodnu suradnju i ECTS
sagita.mirjam.sunara@umas.hr

Članovi Povjerenstva

 • red. prof. dr. sc. Davorka Radica (predstavnica Odjela za glazbenu umjetnost)
 • red. prof. (T) dr. sc. Mirjana Siriščević (predstavnica Odjela za glazbenu umjetnost)
 • v. pred. dr. sc. Daniela Matetić Poljak (predstavnica Odjela za likovne umjetnosti)
 • izv. prof. dr. sc. Dunja Pivac (predstavnica Odjela za likovne umjetnosti)
 • postdokt. dr. sc. Sara Dodig Baučić (predstavnica asistenata i poslijedoktoranada Odjela za glazbenu umjetnost)
 • as. Božo Kesić (predstavnik asistenata i poslijedoktoranada Odjela za likovne umjetnosti)

 

Dokumenti Povjerenstva za znanost

 • Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za znanost (4. siječnja 2018.)

 

Zapisnici sjednica Povjerenstva za znanost

 • Zapisnik sjednice Povjerenstva za znanost održane 19. siječnja 2018.
 • Zapisnik sjednice Povjerenstva za znanost održane 6. rujna 2019.
 • Zapisnik sjednice Povjerenstva za znanost održane 21. ožujka 2022.
 • Zapisnik sjednice Povjerenstva za znanost održane 5. travnja 2022.
 • Zapisnik sjednice Povjerenstva za znanost održane 26. travnja 2022.
 • Zapisnik sjednice Povjerenstva za znanost održane 3. svibnja 2022.
 • Zapisnik sjednice Povjerenstva za znanost održane 17. svibnja 2022.
 • Zapisnik sjednice Povjerenstva za znanost održane 7. lipnja 2022.
 • Službena zabilješka (23. lipnja 2022.)
 • Službena zabilješka (30. lipnja 2022.)
 • Službena zabilješka (10. srpnja 2022.)

 

Loading...