JAVNA NABAVA

Temeljem odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo da  ne postoje gospodarski subjekti ili s njima povezane osobe u sukobu interesa s kojima Sveučilište u Splitu, UMJETNIČKA AKADEMIJA, Zagrebačka 3, 21 000 Split, MB: 01321358, OIB: 38960125358,  kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

 • Plan nabave za 2022. godinu
 • Rebalans plana nabave za 2021. godinu
 • Plan nabave za 2021. godinu
 • Rebalans plana nabave za 2020. godinu
 • Plan nabave za 2020. godinu
 • Plan nabave za 2019. godinu (PDF)
 • Plan nabave za 2018. godinu (PDF)
 • Plan nabave za 2017. godinu (PDF)
 • Plan nabave za 2016. godinu (PDF)
 • Rebalans plana nabave za 2015. godinu (PDF)
 • Plan nabave za 2015. godinu (PDF)
 • Rebalans plana nabave za 2014. godinu (PDF)
 • Plan nabave za 2014. godinu (PDF)
 • Rebalans plana nabave za 2013. godinu (PDF)
 • Plan javne nabave za 2013. godinu (PDF)
 • Rebalans plana nabave za 2012. godinu (PDF)
 • Plan javne nabave za 2012. godinu (PDF)
 • Pravilnik o jednostavnoj nabavi (PDF)

Obrasci

 • Zahtjevnica za javnu nabavu (DOC) (PDF)

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske Klasa: 330-01/11-02/01,URBROJ: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011. (NN broj 32/11), a u svezi s člankom 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u svezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi (NN broj 172/03 i 144/10), javni naručitelj, Sveučilište u Splitu, UMJETNIČKA AKADEMIJA, Zagrebačka 3, 21 000 Split, MB: 01321358, OIB: 38960125358, objavljuje obrazac Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.

 • Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja (PDF)
 • Pregled sklopljenih ugovora jednostavne nabave (PDF)
Loading...