ETIČKO POVJERENSTVO

Zadaće Etičkog povjerenstva Umjetničke akademije u Splitu

Etičko povjerenstvo ima zadaću ostvarivanja etičkih načela u visokom obrazovanju, u poslovnim odnosima i u odnosima prema javnosti, te u primjeni suvremenih tehnologija i u zaštiti okoliša. Ono predlaže Etički kodeks koji donosi Akademijsko vijeće.

Etički kodeks Umjetničke akademije u Splitu (2016.)

 

Članovi Etičkog povjerenstva

Povjerenstvo ima pet članova. Četiri člana iz redova zaposlenika predlaže Akademijsko vijeće, a jednog člana iz redova studenata predlaže podružnica Studentskog zbora Akademije. Mandat članova Etičkog povjerenstva traje četiri godine.

Članovi Povjerenstva

  • izv. prof. art. Vesna Podrug Kossjanenko, predsjednica povjerenstva
  • izv. prof. art. Goran Golovko, član
  • v. pred. dr. sc. Daniela Matetić Poljak, članica
  • Žana Siminiati Violić, viš. knjiž., članica
  • student Miroslav Mrass, član

 

Dokumenti Etičkog povjerenstva

  • Odluka o izboru članova Etičkog povjerenstva (6. srpnja 2020.)
  • Odluka o izboru člana Etičkog povjerenstva iz reda studenta (5. srpnja 2021.)
Loading...