Search

Glazbeni odjel

GLAZBENA UMJETNOST

Glazbeni odjel Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu obuhvaća 12 studija: kompozicijuglazbenu teorijuglazbenu pedagogijuklavirpjevanjeviolinuvioluviolončelogitaruklarinet, flautu i saksofon. Svi studiji organiziraju se samo za redovite studente bilo na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa bilo po osobnim potrebama i to za hrvatske državljane i za strane studente. Odjel za glazbenu umjetnost sastoji se od šest Odsjeka: Odsjek za glazbenu pedagogiju, Odsjek za kompoziciju i glazbenu teoriju, Odsjek za klavir, Odsjek za gudačke instrumente i gitaru, Odsjek za puhačke instrumente i Odsjek za pjevanje. Na Odjelu za glazbenu umjetnost stalno je zaposleno 33 nastavnika u znanstveno-nastavnim, nastavnim i umjetničkim zvanjima te 25 vanjska suradnika. Nastava se odvija kroz predavanja, mentorske poduke i vježbe (uz povremena gostovanja predavača iz Hrvatske i inozemstva), a pored redovite nastave, organiziraju se seminari, koncerti, radionice i studentske produkcije. Studenti Glazbenog odjela Umjetničke akademije redovito sudjeluju na domaćim i inozemnim glazbenim natjecanjima.  Osim što nudi raznovrsnu glazbenu naobrazbu, Glazbeni odjel Umjetničke akademije aktivno sudjeluje i u društvenom životu grada pridonoseći stvaranju njegova prepoznatljivog kulturnog identiteta.

Preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji odjela za glazbenu umjetnost

Sukladno novim europskim smjernicama nastavne kvalitete i obrazovanja po bolonjskim načelima, završetkom redovitog diplomskog studija stječe se titula Magistra glazbe, a prethodi mu prvostupanjska diploma (baccalaureus/baccalaurea).

Temeljni podaci o razredbenom postupku:
Pravo upisa imaju osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu i koje polože razredbeni ispit.

Na Odjelu za glazbenu umjetnost razredbenom ispitu mogu pristupiti u slučaju iznimne nadarenosti  kandidati i kandidatkinje bez završenog srednjeg obrazovanja, ako su završili  stručni dio programa (glazbeni predmeti). Takvi su kandidati i kandidatkinje dužni steći srednje obrazovanje  (završni ispit) do kraja druge godine studija. Ove se mogućnosti ne odnose na školovanje za zvanje profesora glazbene kulture i profesora glazbeno teorijskih predmeta te akademskog glazbenika kompozitora.

Maksimalan ukupan broj bodova na razredbenom ispitu je 100 i sastoji se od bodova dodijeljenih za uspjeh u srednjoj školi i bodova za uspjeh na razredbenom ispitu (ispit iz pojedinačnih predmeta).

Na Odjelu za glazbenu umjetnost eliminacijski faktor je solfeggio za sve studije, a kompozicija za kandidate za studij kompozicije. Oni kandidati koji iz solfeggia ne steknu minimalni broj bodova eliminiraju se iz daljnjeg razredbenog postupka.