Objavljeno: 08. 07. 2021.
Traže se ženski i muški modeli raznih dobnih skupina
Umjetnička akademija u Splitu traži ženske i muške modele raznih dobnih skupina za poziranje pred malim grupama studenata za crtanje, slikanje ili...
Pročitaj više
Objavljeno: 26. 05. 2021.
Natječaj za izbor u zvanje
UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU objavljuje N A T J E Č A J (m/ž) za izbor u zvanje Asistent u području umjetnosti, polje likovne...
Pročitaj više
Objavljeno: 25. 05. 2021.
Natječaj za izbor na radno mjesto
UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU objavljuje N A T J E Č A J (m/ž) za izbor na radno mjesto Voditelj odjeljka (voditelj računovodstva) –...
Pročitaj više
Objavljeno: 12. 04. 2021.
Natječaj za izbor u zvanje i na radno mjesto
UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU objavljuje N A T J E Č A J (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto Docent u području umjetnosti, polje...
Pročitaj više
Objavljeno: 12. 04. 2021.
Natječaj za izbor na radno mjesto
UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU objavljuje N A T J E Č A J (m/ž) za izbor na radno mjesto Spremačica – radno mjesto IV. vrste, na...
Pročitaj više
Objavljeno: 30. 03. 2021.
Natječaj za izbor u zvanje
UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU objavljuje N A T J E Č A J (m/ž) za izbor u zvanje Viši predavač u području društvenih znanosti, polje...
Pročitaj više
Objavljeno: 04. 03. 2021.
Natječaj za izbor u zvanje
UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU objavljuje N A T J E Č A J (m/ž) za izbor u zvanje Docent u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost,...
Pročitaj više
Objavljeno: 22. 12. 2020.
Poništenje dijela Natječaja za izbor u zvanje i na radno mjesto
UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU objavljuje   P O N I Š T E NJ E   D I J E L A   N A T J E Č A J A (m/ž) za izbor u zvanje i na radno...
Pročitaj više
Objavljeno: 16. 10. 2020.
Natječaj za izbor u zvanje
UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU objavljuje N A T J E Č A J (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto Izvanredni profesor u području...
Pročitaj više
Objavljeno: 06. 07. 2020.
Natječaj za izbor u zvanje
UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU objavljuje   N A T J E Č A J (m/ž) za izbor u zvanje   Docent u području umjetnosti, polje likovne...
Pročitaj više
First2345791011Last