Objavljeno: 27. 03. 2024.
Natječaj za izbor na radna mjesta
SVEUČILIŠTE U SPLITU UMJETNIČKA AKADEMIJA raspisuje N A T J E Č A J (m/ž) za izbor docent - 1 izvršitelj/ica na umjetničko - nastavno...
Pročitaj više
Objavljeno: 04. 03. 2024.
Odluka o stavljanju izvan snage svih odluka i općih akata o plaćama
Dekanica Umjetničke akademije u Splitu izv. prof. art. dr. sc. Miona Miliša donijela je Odluku o stavljanju izvan snage odluka i drugih općih...
Pročitaj više
Objavljeno: 06. 02. 2024.
Ispravak Natječaja objavljen u NN br 13 od 2.2.2024. - 2
KLASA: 372-06/24-01/0001 URBROJ: 2181-224-03-01/1-24-0003 05. veljače 2024. SVEUČILIŠTE U SPLITU UMJETNIČKA...
Pročitaj više
Objavljeno: 05. 02. 2024.
Ispravak Natječaja objavljen u NN br 13 od 2.2.2024.
KLASA: URBROJ: 05. veljače 2024. SVEUČILIŠTE U SPLITU UMJETNIČKA AKADEMIJA objavljuje Ispravak javnog natječaja Za izbor 3...
Pročitaj više
Objavljeno: 02. 02. 2024.
Natječaj za izbor na radno mjesto
SVEUČILIŠTE U SPLITU UMJETNIČKA AKADEMIJA raspisuje N A T J E Č A J (m/ž) za izbor 1.    1 izvršitelja/ice na umjetničko -...
Pročitaj više
Objavljeno: 19. 01. 2024.
Natječaj za izbor na radna mjesta
UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU raspisuje N A T J E Č A J (m/ž) za izbor 1 izvršitelja/ice na umjetničko - nastavno radno mjesto I....
Pročitaj više
Objavljeno: 10. 01. 2024.
Obavijest o rezultatima natječaja za prijem na radno mjesto - SPREMAČICA
Temeljem javnog Natječaja za prijem u javnu službu na radno mjesto SPREMAČICA, Umjetnička akademija u Splitu obavještava sve kandidate o...
Pročitaj više
Objavljeno: 22. 12. 2023.
Natječaj za izbor višeg asistenta
UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU objavljuje N A T J E Č A J (m/ž) Za izbor jednog suradnika radno mjesto I. vrste - viši asistent, za...
Pročitaj više
Objavljeno: 29. 11. 2023.
Nastupno predavanje Ane Donadini Jajac za izbor u naslovnog predavača

Obavijest o nastupnom predavanju Ane Donadini Jajac za izbor u naslovnog predavača nalazi se na poveznici:

Pročitaj više
Objavljeno: 26. 11. 2023.
Obavijest o nastupnom predavanju za izbor u zvanje naslovnog predavača
Nastupno predavanje za izbor u naslovnog predavača Nives Tošić Kusanović održat će se u ponedjeljak, 4. prosinca 2023. u prostorima Glazbenog...
Pročitaj više
245678910Last