Obavijest o obvezi izdavanja i primanja e-računa od 1.spnja 2019.

OBAVIJEST O OBVEZI IZDAVANJA I PRIMANJA E-RAČUNA OD 1. SRPNJA 2019. 

Umjetnička akademija u Splitu obavještava gospodarske subjekte da sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 24/18.) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 1. srpnja 2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave. 

Prema članku 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018), od 1. srpnja 2019. godine Umjetničkoj akademija u Splitu više neće biti dopušteno zaprimanje računa, predračuna, odobrenja i terećenja u papirnatom obliku putem pošte ili skeniranih putem e-maila.

Napominjemo kako je Umjetnička akademija u Splitu sukladno čl. 6. st. 2. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi obvezna zaprimati i plaćati isključivo  eRačune koji su sukladni EU normi.

Stoga, obavještavamo sve gospodarske subjekte koji šalju račune prema Umjetničkoj akademiji u Splitu da od 1. srpnja 2019. godine moraju imati ugovorenu mogućnost slanja e-računa.

 

FINA web aplikacija i servis e-Račun za državu je centralno mjesto za zaprimanje svih e-Računa koje izdavatelji računa šalju obveznicima Zakona o javnoj nabavi.

Upućuju se gospodarski subjekti da se za dodatne informacije oko procedure otvaranja servisa e-račun (jer ćete samo preko njega moći poslovati sa Umjetničkom akademijom u Splitu kao obveznikom javne nabave) dodatno informirate u poslovnici Fine ili preko svog knjigovodstvenog servisa.

Molimo Vas da poduzmete sve potrebne aktivnosti kako bi se od 1. srpnja 2019. godine izbjegle poteškoće sa zaprimanjem i plaćanjem računa.